Výška krytí

Technická řešení

Minimální a maximální výška krytí závisí na vlastnostech potrubí a podmínkách pokládky.

Definice

Dle zvyklostí se definuje v rámci výkopu:

 • zóna zásypu ;
 • zóna pečlivého obsypu zahrnující:
  • u pružných potrubí – lože a obsyp trubky min. 0,10 m nad vrchol spoje
  • u tuhých potrubí – lože a obsy až do výšky horizontálního průměru trubky
 • stávající zemina.

Obsyp trubky chrání a stabilizuje potrubí. Jeho provedení musí splňovat proměnlivé požadavky v závislosti na:

 • technických charakteristikách potrubí (tuhé, polotuhé nebo pružné),
 • vnějším zatížení (výška krytí, zatížení dopravou atd.), 
 • typu podloží, které může být více nebo méně skalnaté nebo heterogenní.

 

Zóna zásypu je různá podle toho, o jaké prostředí se jedná (extravilán, příměstské nebo městské), přičemž se musí brát ohled na stabilitu vozovek.
Podmínky uložení mohou být ovlivněny i dalšími požadavky:
 • zabránit zamrzání potrubí (minimální výšky krytí),
 • přechod zón s přísnými požadavky na bezpečnost (železnice, dálnice atd.), které vyžadují speciální postupy,
 • plnění předpisů a místnchí nařízení týkající se veřejných komunikací.

 

Související dokumenty

Viz také

Minimální a maximální výšky krytí zeminou závisí na charakteristikách trubky a na podmínkách pokládky.