Mechanické charakteristiky zemin

Technická řešení

Zeminy (mechanické vlastnosti)

Hodnoty uvedené v tabulkách jsou obvykle používané hodnoty pro charakterizaci zeminy. Nelze jimi nahradit skutečná měření na místě stavby nebo v laboratoři.
 

Průměrné charakteristiky běžných typů zemin
Druh zeminySuchá/vlhkáZvodnělá
ΦγΦγ
stupnět/m3stupnět/m3
Kamenná suť40°235°1.1
Štěrk a písek35°1.930°1.1
Štěrk/písek
Hlína/jíl
30°225°1.1
Hlína/jíl25°1,915°1
Humózní půda/hlína/jíl15°1.8průměrné hodnoty nejsou k dispozici

 

Φ: Úhel vnitřního tření (ve stupních)
γ: Objemová hmotnost (v t/m3)

Střední hodnoty modulu reakce zásypu E (a)
Druh zeminy používaný k zásypuModul reakce zásypu E
PopisTřída
(b)
Stupeň hutnění (Proctor)
Bez hutnění
(80 až 85 %)
Hutněný zásyp
(85 až 90 %)
Zásyp s kontrolovaným hutněním
> 90 %
MpaMPaMPa
Čisté písky a štěrky nebo slabě hlinité (zrno < 50 mm)B1 B2 B3 D1 D20.72.05.0
Písky a štěrky s obahem siltu nebo středně jílnatéB4 B50.61.23.0
Křemičité a vápencové jíly; sutě; morény, přeměněné horniny, hrubozrnné naplaveniny s vysokým podílem jemných částicC1 C2
s Dmax<250 mm
0.51.02.5
Jíly, jemné písky, štěrkopísky, více či méně tvárné slíny (Ip < 50)A1 A2 A3 B6< 0.30.60.6
Nestabilní horniny: křídy, pískovce, břidlice. Kompozitní horniny (vápencové a křemičité jíly, sutě, morény, přeměněné horniny, hrubozrnné naplaveniny se zrny >50 mmD3
C1 C2
s Dmax>250 mm
R13 R23 R34 R43
0.72.05.0

 

(a) dle Fascicule 70
(b) klasifikace dle NF P 11-300/GTR (silniční stavby)
(c) Ip = index plasticity

Související dokumenty

Viz také

Minimální a maximální výšky krytí zeminou závisí na charakteristikách trubky a na podmínkách pokládky.
Všeobecná doporučení pro obsypy potrubí z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace.