Cyklus vody

Koloběh vody

Technická řešení

Cyklus vody

Návrh systému musí zohledňovat:

  • poptávku po vodě odhadnutou statistickými nebo analytickými metodami
  • vodní zdroje zjištěné na základě příslušných hydrogeologických a hydrologických dat pro každou oblast.

Posouzení poptávky po vodě

Objem vody potřebný k zásobování obce závisí na: 

  • velikosti a typu zásobovaných obcí,
  • požadavcích obce, zemědělství a průmyslu,
  • návycích obyvatel.

Obecně se předpokládá následující denní spotřeba na hlavu:

  • malé obce: 130 až 180 litrů (bez zemědělských požadavků),
  • středně velké komunity:  200 až 250 litrů (včetně obecních požadavků),
  • města: 300 až 450 litrů (včetně obecních požadavků), případně více v hustě zastavěných oblastech.
     

Ve všech případech je vhodné navrhnout přívodní a rozvodné systémy vody se zohledněním perspektivy dlouhodobého městského rozvoje dané oblasti.

V úvahu je nutno brát veškeré obytné budovy nebo průmyslové závody. Průměrné požadavky u některých obvyklých příkladů:
- školy: 100 litrů na žáka na den
- jatka: 500 litrů na zvíře
- mlékárny, výrobny másla a sýrů: 5 litrů na litr zpracovávaného mléka
- nemocnice: 400 litrů na lůžko na den
- hasiči: minimální rezerva 120 m³, schopnost dodávání hydrantu DN 100 po dobu dvou hodin (francouzská norma NF S62-200 – srpen 2009 – nadzemní hydranty a zapuštěné hydranty – zásady instalace, přejímky a údržby); některé hasičské sbory mohou mít další požadavky
- průmysl: každý případ je nutno přezkoumat samostatně
 

Je nezbytné zajistit bezpečnostní rezervu pro zohlednění (a) přehlédnutí a nepřesností, které mohou ovlivnit odhady a (b) účinnosti systému

Související dokumenty

Viz také

Trubky, tvarovky, spoje a příslušenství pro všechny konfigurace staveniště a geografické terény.