Pokládka ve svahu

Technická řešení

Pokládka ve svahu

Pokládku potrubí z tvárné litiny ve svahu je možno provádět dvěma způsoby:

 • použitím betonových bloků pro každou trubku,
 • použitím jednoho betonového bloku pro první trubku zamčeného úseku potrubí.
   

Axiální síla

velké svahy-axiální sílaSe sklonem převyšujícím určitou mez je tření mezi potrubím a zeminou příliš slabé a nestačí udržet potrubí. Je proto třeba vyrovnat axiální sílu tíže použitím kotvících bloků nebo úseků jištěných zámkovými spoji, přičemž mohou být použity i obě metody souběžně.
Zjednodušeně lze říci, že potrubí musí být kotveno, převyšuje-li sklon:
 • 20 % u potrubí položených nad zemí,
 • 25 % u potrubí položených pod zemí.
 

Kotvení jednotlivých trubek

pokládka ve svahu - kotvení horní trubky zámkového úsekuTento způsob je vhodný pro potrubí položená nad zemí.

 • Jeden opěrný betonový blok za každým hrdlem trubky.
 • Pro lepší opření o betonové bloky jsou hrdla obrácena směrem proti svahu.
 • Mezi hladkým koncem a dnem hrdla se nechává vůle 10 mm na pohlcení dilatací (klasické podmínky kladení se spoji EXPRESS a STANDARD ).

 

Kotvení úseků potrubí se zámkovými spoji

Pokládka ve svahu - kotvení pomocí zámkových spojůTento způsob je vhodný pro potrubí položená pod zemí. Spočívá v kotvení jednoho zajištěného úseku potrubí:
 • buď umístěním jednoho opěrného betonového bloku na začátek úseku, za hrdlem první, nejvýše položené trubky,
 • nebo použitím přídavného zamčeného úseku potrubí délky L, umístěného v rovinné části za horním kolenem.

Maximální axiální síla zatěžuje první zámkový spoj pod opěrným blokem. Tato síla je závislá nejen na sklonu, ale také na délce zajištěného úseku. Maximální přípustná délka úseku je tudíž určena maximální únosností zámkového spoje.

 

Poznámka: Je-li délka svahu větší než přípustná délka uzamčeného úseku, je možné sestavit potrubí v dlouhém svahu z několika nezávislých uzamčených úseků, z nichž každý je zajištěný betonovým opěrným blokem umístěným na začátku úseku. V takovém případě se nezajišťují spoje na krajích úseků.

Doporučení k montáži: je nezbytné postupovat při pokládce směrem shora dolů, aby se zámkové spoje samy aktivovaly tahem způsobeným vahou trubky.

Galerie obrázků
 • Pokládka ve velkých svazích - trubky z tvárné litiny - voda - Saint-Gobain PAM
 • Pokládka ve velkých svazích - trubky z tvárné litiny - voda - Saint-Gobain PAM

Viz také

Trubky z tvárné litiny jsou vhodné pro všechny typy půd. Saint-Gobain PAM nabízí komplexní potrubní systémy, které se přizpůsobí jakýmkoli environmentálním nebo půdním podmínkám.