Pokládka v tunelu - Saint-Gobain PAM

Pokládka v tunelu, kolektoru

Technická řešení

Pokládka potrubí v tunelu či kolektoru

Pokládka potrubí sestaveného z hrdlových trubek v tunelu či kolektoru znamená vyřešit:
– uložení na podpěrách,
– vyrovnání tepelných dilatací,
– ukotvení prvků namáhaných hydraulickým tlakem.

Hrdlové trubky z tvárné litiny nabízsjí jednoduché řešení, zvláště v případech, kde nedostatek místa nedovoluje používat při montáži spojů rozměrná zařízení.

Podpěry

– pod každou trubku min. jedna podpěra,
– podpěra je vždy blízko za hrdlem,
– podpěrné sedlo (α = 120°) zajistí vhdné uložení,
– upevňovací objímku vybavit ochrannou vložkou (elastomer, teflon..).

podpěra trubky - pokládka v tunelu          Pokládka nad zemí - podpěra

Tepelná dilatace

Výhoda potrubí z tvárné litiny spočívá v tom, že není potřeba navrhovat a osazovat speciální kompenzátory dilatací.
Pevné body: každá objímka musí být dostatečně  utažena, aby tvořila pevný bod (navrhnout dostatečnou šířku objímek).
Vyrovnání dilatací: mezi jednotlivými podpěrami působí hrdlový spoj jako kompenzátor dilatací tím, že vyrovná dilataci jedné délky trubky (v rozmezích příslušeného ΔT).

Pokládka nad zemí-kompenzace dilatací v hrdlech

Kotvení

Každý prvek namáhaný hydraulickým tlakem (kolena, odbočky, uzávěry…) musí být stabilizován kotvícím systémem (tuhé, svařené konstrukce opřené o kotevní desky jsou často dobrým řešením).

Změny směru s velkým poloměrem zakřivení mohou být realizovány prostým vychýlením spojů (v mezích povolených tolerancí). V tom případě je třeba zesílit příslušné podpěry, po posouzení hydraulických sil vznikajících ve vychýlených spojích
Při výpočtech rozměrů kotev a podpěr se doporučuje počítat s koeficientem bezpečnosti, který vykompenzuje i hydraulické síly vzniklé v případě nepřesného směrování potrubí.
Pokládka v tunelu - jištění uzávěru

Galerie obrázků
  • Pokládka v tunelu - Saint-Gobain PAM
  • Pokládka v tunelu - Saint-Gobain PAM

Viz také

Trubky z tvárné litiny jsou vhodné pro všechny typy půd. Saint-Gobain PAM nabízí komplexní potrubní systémy, které se přizpůsobí jakýmkoli environmentálním nebo půdním podmínkám.