Pokládka pod vodou

Technická řešení

Pokládka potrubí pod vodou

Pokládka pod vodou vyžaduje používání osvědčených metod a musí být prováděna s maximální péčí, neboť  nesnadnost údržby pod vodou uložených potrubí způsobuje, že je každý zásah zdlouhavý, složitý a nákladný. Potrubí z tvárné litiny umožňuje používat metody pokládky pod vodou přizpůsobené topografii terénu a hydraulickému režimu vodního toku, kterým má potrubí procházet.

Výchozí podmínky

Projekt rozvodné sítě pitné nebo závlahové vody může zahrnovat úseky s pokládkou v zaplaveném prostředí:

  • pokládka napříč vodním tokem vynucená trasou potrubí,
  • jímání vody v jezeru nebo přehradní nádrži,
  • podélnou pokládku v řečišti vodního toku.

Technické řešení

Volba řešení musí splnit následující požadavky:
odolnost odolnost vnitřnímu a vnějšímu tlaku,
 záruka nepropustnosti jak pro vnitřní, tak i vnější v dlouhodobém provozu,
– mechanická odolnost potrubí vůči vnějšímu namáhání (změny podélného profilu, podemílání, záplavy....),
snadnost a rychlost pokládky v souvislosti někdy s náhlými změnami vodní hladiny nebo s výlukou lodní dopravy atd.,
kompatibilita celého systému trubek, tvarovek a spojů s použitou technologií provádění.

Galerie obrázků
  • Pokládka pod vodou - voda - Saint-Gobain PAM - trubky z tvárné litiny
  • Pokládka pod vodou - voda - Saint-Gobain PAM - trubky z tvárné litiny

Viz také

Trubky z tvárné litiny jsou vhodné pro všechny typy půd. Saint-Gobain PAM nabízí komplexní potrubní systémy, které se přizpůsobí jakýmkoli environmentálním nebo půdním podmínkám.