Podpěra pro potrubí z tvárné litiny uložené nad zemí

Pokládka nad zemí

Technická řešení

Pokládka nad zemí

Pokládka hrdlových trubek nad zemí znamená vyřešit:

  • systém podpěr,
  • vyrovnání tepelných dilatací,
  • ukotvení prvků namáhaných hydraulickým tlakem.

Podpěry

Následující odstavce uvádějí obecné zásady obvyklého uložení při pokládce hrdlových trubek s těsnicím spojem STANDARD nad zemí.
– jedna podpěra na trubku,
– podpěra vždy za hrdlem (v blízkosti),
– podpěrné sedlo (α = 120° zajistí vhodné uložení),
– upevňovací objímka s ochrannou vložkou.

Pokládka nad zemí - podpěra
Caption: 
Pokládka nad zemí - podpěra

Tepelné dilatace

Výhodou potrubí z tvárné litiny je to, že nevyžaduje instalaci kompenzátory délkové roztažnosti.

Pevný bod: každá objímka musí být dostatečně utažena a představovat spolu s mostem pevný bod (použít objímku s dostatečnou šířkou).Mezi jednotlivými podpěrami působí násuvný hrdlový spoj jako kompenzátor tím, že vyrovnává dilataci jedné délky trubky (v rozmezích přípustného ΔT).

Pokládka potrubí z tvárné litiny nad zemí
Caption: 
Pokládka nad zemí-kompenzace dilatací v hrdlech

Kotvení

Každý prvek namáhaný hydraulickým tlakem (kolena, odbočky, redukce, uzávěry...) musí být stabilizován kotvícím systémem (blokem).

Změny směru s velkým poloměrem zakřivení mohou být realizovány prostým vychýlením spojů (v mezích povolených tolerancí). V tom případě je třeba zesílit příslušné podpěry, po posouzení hydraulických sil vznikajících ve vychýlených spojích. Při výpočtech rozměrů kotev a podpěr se doporučuje počítat s koeficientem bezpečnosti, který vykompenzuje i hydraulické síly vzniklé v případě nepřesného směrování potrubí.
Galerie obrázků
  • Vodovodní potrubí pro důl Husab, Namibie
  • Podpěra trubky - pokládka nad zemí
  • Vodovodní potrubí pro důl Husab, Namibie
  • Podpěra trubky - pokládka nad zemí

Viz také

Trubky z tvárné litiny jsou vhodné pro všechny typy půd. Saint-Gobain PAM nabízí komplexní potrubní systémy, které se přizpůsobí jakýmkoli environmentálním nebo půdním podmínkám.