picto-pokládka na mostě

Pokládka na mostě

Technická řešení

Pokládka na mostě


Položit potrubí sestavené z hrdlových trubek na most znamená vyřešit: 
– uložení na podpěrách,
– vyrovnání tepelných dilatací mostu i potrubí,
ukotvení prvků namáhaných hydraulickým tlakem,
– ochranu proti mrazu (pokud je to nutné).

Existují dva základní principy pokládky, volba mezi nimi je závislá na typu mostu:

 • potrubí pevně spojené s mostem,
 • potrubí uložené nezávisle na mostě.
Dále uvedené případy představují obvyklé situace pokládky na most; jsou uvedeny jako možné příklady a nevyčerpávají různorodost situací, které se mohou vyskytnout. Každý most je zvláštní případ a musí být na něj nahlíženo specifickým způsobem. Zejména je třeba předem ověřit, zda most potrubí unese a zda je možné kotvení podpěr do mostu.

Potrubí pevně spojené s mostem

Podpěry

– pro každou trubku jedna podpěra,
– podpěra vždy za hrdlem,
– podpěrné sedlo (α = 120° zajistí vhodné uložení),
– upevňovací objímka,
– ochranná vložka (pryž, teflon).

pokládka na mostě - potrubí SAINT-GOBAIN PAM - pevné spojení s mostem
Caption: 
uložení na mostě - potrubí pevně spojené s mostem

Tepelné dilatace

Relativní dilatace: Každá objímka musí být dostatečně utažena, aby tvořila spolu s mostem pevný bod. Mezi jednotlivými podpěrami působí hrdlový násuvný spoj jako kompenzátor dilatací tím, že vyrovná dilataci jedné délky trubky (v rozmezích přípustného ΔT).

Celková dilatace (ΔL): celková dilatace potrubí je na konci mostu vyrovnávána v závislosti na amplitudě buď  běžným hrdlovým spojem (případ tradičního zděného mostu s malým rozpětím) nebo kompenzátorem dilatací o dostatečné kapacitě (případ mostu s volně uloženým koncem).

Kotvení

Každý prvek namáhaný hydraulickým tlakem (kolena, odbočky, uzávěry…) musí být stabilizován kotvícím systémem (tuhé, svařené konstrukce opřené o kotevní desky jsou často dobrým řešením). Změny směru s velkým poloměrem zakřivení mohou být realizovány prostým vychýlením spojů (v mezích povolených tolerancí). V tom případě je třeba zesílit příslušné podpěry, po posouzení hydraulických sil vznikajících ve vychýlených spojích. Při výpočtech rozměrů kotev a podpěr se doporučuje počítat s koeficientem bezpečnosti, který vykompenzuje i hydraulické síly vzniklé v případě nepřesného směrování potrubí.

Potrubí uložené nezávisle na mostě

Podpěry

Každá podpěra je pevně spojena s potrubím a je oddělená, nezávislá na pohybech mostu. Existuje několik možností (kluzné uložení, valivé, na koleji nebo na válečcích), v závislosti na velikosti dilatací. Síly, vznikající posunováním po podpěrách, musí být slučitelné se systémem kotvení potrubí.
Respektujeme následující předpoklady:


– pro každou trubku jedna podpěra,
– podpěra vždy za hrdlem,
– podpěrné sedlo (α = 120° zajistí vhodné uložení),
– upevňovací objímka,
– ochranná vložka (pryž, teflon).

pokládka na mostě - potrubí SAINT-GOBAIN PAM - uložení nezávisle na mostě
Caption: 
uložení na mostě - potrubí uložené nezávisle na mostě

Tepelné dilatace

Potrubí se rozpíná nebo smršťuje nezávisle na mostě. Spoje jsou uzamčeny: usnadňují montáž a podílejí se na působení celkové dilatace potrubí. Tato dilatace ΔL je vyrovnávána na volném konci mostu kompenzátorem dilatace dostatečné kapacity.

Kotvení

Každý prvek namáhaný hydraulickým tlakem (kolena, odbočky, uzávěry) musí být stabilizován kotvícím systémem (tuhé, svařené konstrukce opřené o kotevní desky jsou často dobrým řešením). Změny směru s velkým poloměrem zakřivení mohou být realizovány prostým vychýlením spojů (v mezích
povolených tolerancí). V tom případě je třeba zesílit příslušné podpěry, po posouzení hydraulických sil vznikajících ve vychýlených spojích. Při výpočtech rozměrů kotev a podpěr se doporučuje počítat s koeficientem bezpečnosti, který vykompenzuje i hydraulické síly vzniklé v případě nepřesného směrování potrubí.
Galerie obrázků
 • Pokládka na mostě
 • INTEGRAL - využití úhlového vychýlení
 • ISOPAM - potrubí tepelně izolované SAINT-GOBAIN PAM
 • Potrubí INTEGRAL na zavěšné na mostě
 • Pokládka na mostě
 • INTEGRAL - využití úhlového vychýlení
 • ISOPAM - potrubí tepelně izolované SAINT-GOBAIN PAM
 • Potrubí INTEGRAL na zavěšné na mostě

Viz také

Trubky z tvárné litiny jsou vhodné pro všechny typy půd. Saint-Gobain PAM nabízí komplexní potrubní systémy, které se přizpůsobí jakýmkoli environmentálním nebo půdním podmínkám.