pokládka do chráničky

Pokládka do chráničky (relining)

Technická řešení

Pokládka potrubí do chráničky (relining)

Umístit potrubí do chráničky znamená vyřešit:

 • vystředění a uložení každého prvku v chráničce,
 • vzájemné zajištění prvků mezi sebou, aby bylo možné zatáhnout úsek potrubí do chráničky.

Trubky z tvárné litiny s hrdlovými spoji umožňují bezproblémové protažení potrubí chráničkou.

Před přípravou vodících objímek pro trubky:

 • odhalte konce chráničky,
 • zkotnrolujte stav chráničky a její směrování,
 • ujistěte se, že rozměry vodících objímek odpovídají vnitřnímu průměru chráničky a že přesahují vnější průměr hrdla.

Příprava vodící objímky

V závislosti na průměru trubky, rozměru hrdla je třeba použít nebo zhotovit vodící a středicí objímky, vhodně přizpůsobené potřebám zatahování potrubí do chráničky. Ujistěte se, že tažná síla nepřesahuje pevnost spojů:

DNDE (mm)Max. tažná síla (kN)
STD Vi C40/C30Univ ViUniv Ve
607712  
80981745 
100118256170
1251443685104
15017045109136
20022262166201
25027494230271
300326134284342
350378180281426
400429231289506
450480235290579
500532245356667
600635317507855
700738  1155
800842  1392
900945  1753
10001048  2157
11001152   
12001255  2474

Postup zatahování trubek se zámkovými spoji do chráničky

 • Protáhněte vlečné lano vnitřkem chráničky a připevněte jej za hrdlo první trubky.
 • Umístěte vodicí a středicí objímky za každé hrdlo trubky.
 • Zatáhněte prvni trubku do chráničky.
 • Proveďte spojení hladkého konce zatažené trubky s hrdlem následující trubky pomocí zámkového spoje.
   

Po ukončení této operace:

 • Zatáhněte druhou trubku do chráničky,
 • pokračujte stejným způsobem v postupném napojování zatahovaných trubek se zámkovými spoji, až do okamžiku, kdy se první trubka objeví na konci chráničky. 

zatahování do chráničky - trubky z tvárné litiny se zámkovými spoji
Caption: 
zatahování trubek se zámkovými spoji do chráničky pomocí vlečného lana

Postup zatahování trubek se těsnicími spoji do chráničky pomocí zajišťovacího lana

 • Vnitřkem chráničky protáhněte vlečné lano spojené se zajišťovacím lanem.
 • Umístěte vodicí a středicí objímky za každé hrdlo trubky, vybavené úchyty pro zajišťovací lano.
 • Zatáhněte první trubku do chráničky,
 • Připevněte zajišťovací lano a zatáhněte potrubí.
 • Proveďte spojení hladkého konce zatažené trubky s hrdlem následující trubky pomocí těsnicího spoje.
 • Připevněte zajiš´tovací lano k druhé objímce a pokračujte v zatahování potrubí.
 • Pokračujte stejným způsobem v postupném napojování zatahovaných trubek s těsnicím spojem, až do okamžiku ,kdy se první trubka objeví na konci chráničky.
 • Sejměte tažné lano z první trubky, zajišťovací lano ponechejte na místě.

zatahování trubek z tvárné litiny do chráničky pomocí zajišťovacího lana
Caption: 
zatahování do chráničky s těsnicími spoji a zajišťovacím lanem

Tlaková zkouška

Před propojením potrubí na začátku a na konci chráničky k další části potrubí doporučujeme provést tlakovou zkoušku zataženého potrubí odpovídající zkušebním podmínkám celé sítě.

Viz také

Trubky z tvárné litiny jsou vhodné pro všechny typy půd. Saint-Gobain PAM nabízí komplexní potrubní systémy, které se přizpůsobí jakýmkoli environmentálním nebo půdním podmínkám.