Typy pokládky

Bezvýkopová pokládka

Technická řešení

Bezvýkopová pokládka

Trubky z tvárné litiny DN 60 až 1000 mm mohou být bezvýkopově ukládány třemi způsoby: 

Horizontální řízené vrtání (HDD, mikrotunelování): princip

Tento typ pokládky potrubí je vhodný pro průchod potrubí pod překážkami, jako jsou řeky, silnice, dálnice, železnice, chráněná území, zpevněné plochy, apod. Na rozdíl od pokládky potrubí v otevřeném výkopu, umožňuje zakřivená trajektorie řízeného horizontálního vrtu bezvýkopovou pokládku potrubí pod překážkami přímo z povrchu terénu.

Pokládka potrubí z tvárné litiny technikou HDD se skládá z několika etap:

a) podrobný průzkum geologického profilu, zejména pomocí georadaru;
b) vyvrtání naváděcího pilotního vrtu s použitím řízené otočné hlavy, která táhne za sebou soupravu spřažených rotujících tyčí;
c) rozšíření pilotního vrtu a zatahování trubek z tvárné litiny. Souprava tyčí vtažených do vrtu během etapy b) je použita pro tažení ("směrem zpět") rozšiřovací hlavy, za kterou následují litinové trubky, které jsou postupně navazované a spojované pomocí zámkových spojů. Tato operace, stejně jako předchozí je provázena nepřetržitou cirkulací bentonitu.

bezvýkopová pokládka potrubí HDD - pilotní naváděcí vrt
Caption: 
bezvýkopová pokládka potrubí HDD - pilotní naváděcí vrt

Řízené horizontální vrtání - trubky z tvárné litiny-SAINT-GOBAIN PAM
Caption: 
bezvýkopová pokládka potrubí HDD - rozšiřovací vrt a zatahování

Bezvýkopová výměna stávajícího potrubí za nové (berstlining): princip

Bezvýkopová náhrada potrubí se obvykle používá pro vytěžení starého potrubí z šedé litiny a nahrazení novým potrubím z tvárné litiny.
Vytahovací stroj, opřený o zem, se umístí do výstupního výkopu nahrazovaného úseku. Dovnitř starého potrubí se zasune vytahovací tyč skládaná postupně z krátkých dílů a výstupním výkopem se k ní připevní hlava, která tlačí staré potrubí  a zároveň táhne soustavu nových trubek (jištěné zámkovými spoji).  Staré vytlačené potrubí se postupně rozbíjí a vytěží v mezilehlých výkopech rozmístěných v trase zatahovaného potrubí.

bezvýkopová pokládka-metoda HYDROS-trubky z tvárné litiny
Caption: 
bezvýkopová pokládka potrubí - nahrazování starých trubek

Produkty

Sortiment trubek pro vodovody a kanalizace řady DIREXIONAL a zámkových spojů pro bezvýkopovou pokládku potrubí (vhodný typ konzultujte):

 • Trubky DIREXIONAL ZMU, DN 80 až 1000 mm s mechanicky odolnou vnější vrstvou cementové malty ZMU
 • Trubky DIREXIONAL TT-PE, DN 80 až 700 mm s vnějším povlakem z extrudovaného polyetylenu
 • Trubky DIREXIONAL TT-PUX, DN 800 až DN 1000 mm s vnějším povlakem z polyuretanu
 • Zámkový spoj: UNIVERSAL Ve, DN (80) 100 až 1000 mm
 • Tažná hlava: nástroj navržený speciálně pro účel zatahování trubek z tvárné litiny se zámkovým spojem UNIVERSAL Ve. Tažná hlava je na jedné straně připevněna k rozšiřovací hlavě / tažnému zařízení na druhé straně je spojena pomocí zámkového spoje UNIVERSAL Ve s první zatahovanou trubkou (konzultujte).

Zámkové spoje trubek z tvárné litiny umožňují úhlovou výchylku spoje a odolávají namahání v tahu. Spoje jsou dokonale slučitelné s podmínkami trasy a délkami, které jsou vlastní pokládce metodou mikrotunelování nebo bezvýkopové náhrady potrubí.

Inovace poskytuje úspory a snižuje rušení v okolí stavby

Počet podzemních sítí a jejich různých typů dramaticky vzrostl s vývojem a demografickým růstem. Techniky bezvýkopové pokládky potrubí - horizontální řízené vrtání nebo pokládka in situ - poskytují účinné a cílená řešení pro ochranu obyvatelstva a životního prostředí před vlivy pracovišť.

Trubky vybavené návarkovým spojem UNIVERSAL Ve se speciálními vnějšími ochranami typu ZMUSTANDARD TT-PE a TT-PUX jsou ideálním produktem pro bezvýkopovou pokládku potrubí.
Výjmečné mechanické vlastnosti zámkového spoje UNIVERSAL Ve v kombinaci s jejich schopností úhlové výchylky umožňují bezvýkopovou pokládku několika stovek metrů poturbí bez rizika rozpojení spoje.

Dovolené tažné síly (kN) pro různé průměry potrubí a zatahované délky
DNDélka zataženého potrubí pro horizontální řízené vrtání (km)
0 až 0.40.50.60.70.80.911.11.2
80konzultujte 
100878480777370666359
1251141091051009691878278
1501361311251201141091049893
200201193185177169161153145137
250271260250239228217206195184
300342329315301287274260246233
350426409392375358341324307290
400506486465445425405384364344
450579556533510486463440417394
500667640614587560533507480453
600855821787752718684650616581
7001000961921881841801761721681
800 až 1000Konzultujte

 

Pro průměry trubek DN 300 a větší je třeba počítat se vztlakem. Vložení dočasné zátěže umožní zhotoviteli snížit tažnou sílu.

Nástroje pro výpočty

Společnost Saint-Gobain PAM pro Vás připravila dva výpočtové nástroje s cílem zlepšit organizaci a přípravu stavby:

Výpočtové aplikace pro bezvýkopovou pokládku potrubí z tvárné litiny

Tato doporučení jsou založena na zkušenostech PAM. Zhotovitel, který má na starosti projekt, má však plnou zodpovědnost za provedení instalace v souladu s platnými pracovními postupy. 

Direxional

Galerie obrázků
 • Bezvýkopová pokládka potrubí- trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
 • Tažná hlava pro horizontální řízené vrtání
 • Ochrana hrdlového spoje pro bezvýkopovou pokládku potrubí z tvárné litiny
 • Bezvýkopová pokládka potrubí- trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
 • Tažná hlava pro horizontální řízené vrtání
 • Ochrana hrdlového spoje pro bezvýkopovou pokládku potrubí z tvárné litiny

Viz také

Trubky z tvárné litiny jsou vhodné pro všechny typy půd. Saint-Gobain PAM nabízí komplexní potrubní systémy, které se přizpůsobí jakýmkoli environmentálním nebo půdním podmínkám.