Typy pokládky

Bezvýkopová pokládka

Technická řešení

Bezvýkopová pokládka

Trubky z tvárné litiny DN 60 až 1000 mm mohou být bezvýkopově ukládány třemi způsoby: 

Horizontální řízené vrtání (HDD, mikrotunelování): princip

Tento typ pokládky potrubí je vhodný pro průchod potrubí pod překážkami, jako jsou řeky, silnice, dálnice, železnice, chráněná území, zpevněné plochy, apod. Na rozdíl od pokládky potrubí v otevřeném výkopu, umožňuje zakřivená trajektorie řízeného horizontálního vrtu bezvýkopovou pokládku potrubí pod překážkami přímo z povrchu terénu.

Pokládka potrubí z tvárné litiny technikou HDD se skládá z několika etap:

a) podrobný průzkum geologického profilu, zejména pomocí georadaru;
b) vyvrtání naváděcího pilotního vrtu s použitím řízené otočné hlavy, která táhne za sebou soupravu spřažených rotujících tyčí;
c) rozšíření pilotního vrtu a zatahování trubek z tvárné litiny. Souprava tyčí vtažených do vrtu během etapy b) je použita pro tažení ("směrem zpět") rozšiřovací hlavy, za kterou následují litinové trubky, které jsou postupně navazované a spojované pomocí zámkových spojů. Tato operace, stejně jako předchozí je provázena nepřetržitou cirkulací bentonitu.

bezvýkopová pokládka potrubí HDD - pilotní naváděcí vrt
Caption: 
bezvýkopová pokládka potrubí HDD - pilotní naváděcí vrt

Řízené horizontální vrtání - trubky z tvárné litiny-SAINT-GOBAIN PAM
Caption: 
bezvýkopová pokládka potrubí HDD - rozšiřovací vrt a zatahování

Bezvýkopová výměna stávajícího potrubí za nové (berstlining): princip

Bezvýkopová náhrada potrubí se obvykle používá pro vytěžení starého potrubí z šedé litiny a nahrazení novým potrubím z tvárné litiny.
Vytahovací stroj, opřený o zem, se umístí do výstupního výkopu nahrazovaného úseku. Dovnitř starého potrubí se zasune vytahovací tyč skládaná postupně z krátkých dílů a výstupním výkopem se k ní připevní hlava, která tlačí staré potrubí  a zároveň táhne soustavu nových trubek (jištěné zámkovými spoji).  Staré vytlačené potrubí se postupně rozbíjí a vytěží v mezilehlých výkopech rozmístěných v trase zatahovaného potrubí.

bezvýkopová pokládka-metoda HYDROS-trubky z tvárné litiny
Caption: 
bezvýkopová pokládka potrubí - nahrazování starých trubek

Produkty

Sortiment trubek pro vodovody a kanalizace řady DIREXIONAL a zámkových spojů pro bezvýkopovou pokládku potrubí (vhodný typ konzultujte):

 • Trubky DIREXIONAL ZMU, DN 80 až 1000 mm s mechanicky odolnou vnější vrstvou cementové malty ZMU
 • Trubky DIREXIONAL TT-PE, DN 80 až 700 mm s vnějším povlakem z extrudovaného polyetylenu
 • Trubky DIREXIONAL TT-PUX, DN 800 až DN 1000 mm s vnějším povlakem z polyuretanu
 • Zámkový spoj: UNIVERSAL Ve, DN (80) 100 až 1000 mm
 • Tažná hlava: nástroj navržený speciálně pro účel zatahování trubek z tvárné litiny se zámkovým spojem UNIVERSAL Ve. Tažná hlava je na jedné straně připevněna k rozšiřovací hlavě / tažnému zařízení na druhé straně je spojena pomocí zámkového spoje UNIVERSAL Ve s první zatahovanou trubkou (konzultujte).

Zámkové spoje trubek z tvárné litiny umožňují úhlovou výchylku spoje a odolávají namahání v tahu. Spoje jsou dokonale slučitelné s podmínkami trasy a délkami, které jsou vlastní pokládce metodou mikrotunelování nebo bezvýkopové náhrady potrubí.

Inovace poskytuje úspory a snižuje rušení v okolí stavby

Počet podzemních sítí a jejich různých typů dramaticky vzrostl s vývojem a demografickým růstem. Techniky bezvýkopové pokládky potrubí - horizontální řízené vrtání nebo pokládka in situ - poskytují účinné a cílená řešení pro ochranu obyvatelstva a životního prostředí před vlivy pracovišť.

Trubky vybavené návarkovým spojem UNIVERSAL Ve se speciálními vnějšími ochranami typu ZMUSTANDARD TT-PE a TT-PUX jsou ideálním produktem pro bezvýkopovou pokládku potrubí.
Výjmečné mechanické vlastnosti zámkového spoje UNIVERSAL Ve v kombinaci s jejich schopností úhlové výchylky umožňují bezvýkopovou pokládku několika stovek metrů poturbí bez rizika rozpojení spoje.

Dovolené tažné síly (kN) pro různé průměry potrubí a zatahované délky
DNDélka zataženého potrubí pro horizontální řízené vrtání (km)
0 až 0.40.50.60.70.80.911.11.2
80konzultujte 
100878480777370666359
1251141091051009691878278
1501361311251201141091049893
200201193185177169161153145137
250271260250239228217206195184
300342329315301287274260246233
350426409392375358341324307290
400506486465445425405384364344
450579556533510486463440417394
500667640614587560533507480453
600855821787752718684650616581
7001000961921881841801761721681
800 až 1000Konzultujte

 

Pro průměry trubek DN 300 a větší je třeba počítat se vztlakem. Vložení dočasné zátěže umožní zhotoviteli snížit tažnou sílu.

Tato doporučení jsou založena na zkušenostech PAM. Zhotovitel, který má na starosti projekt, má však plnou zodpovědnost za provedení instalace v souladu s platnými pracovními postupy. 

Direxional

Galerie obrázků
 • Bezvýkopová pokládka potrubí- trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
 • Tažná hlava pro horizontální řízené vrtání
 • Ochrana hrdlového spoje pro bezvýkopovou pokládku potrubí z tvárné litiny
 • Bezvýkopová pokládka potrubí- trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
 • Tažná hlava pro horizontální řízené vrtání
 • Ochrana hrdlového spoje pro bezvýkopovou pokládku potrubí z tvárné litiny

Viz také

Trubky z tvárné litiny jsou vhodné pro všechny typy půd. Saint-Gobain PAM nabízí komplexní potrubní systémy, které se přizpůsobí jakýmkoli environmentálním nebo půdním podmínkám.