picto-žárovka orange

Dezinfekce

Technická řešení

Čištění a dezinfekce

Nové potrubí čistěte proplachováním vodou nebo jinou vhodnou metodou.

Pokud je to nutné, opakujte proplach, dokud nebude turbidita vody menší než je připuštěno v příslušných normách a předpisech.

Dezinfikujte a vypláchněte potrubí.

Odeberte vzorek vody pro kontrolu kvality vody podle příslušných norem a předpisů.

Pro opětovné propláchnutí potrubí použijte vhodnou metodu.

Kontrolní vzorky musí být ihned odebrány pro kontrolu schválenou laboratoří odpovědnou za monitorování kvality vody.

Opakujte postup za stejných podmínek, pokud jsou výsledky nepříznivé.

Čištění a dezinfekci potrubí provádí stavebník.

Viz také