manžeta pro hrdla ZMU

ZMU - pokyny

Technická řešení

ZMU

Pokládka potrubí řady ZMU je stejně jednoduchá jako pokládka potrubí se základní povrchovou ochranou. Několik operací a opatření specifických pro potrubí ZMU je popsáno v této části.

Skladování

Skladování trubek a tvarovek

Trubky a tvarovky musí být skladovány na rovném povrchu zbaveném kamenů.

 • Trubky DN 80 až 300 jsou dodávány ve svazcích. Mohou být při skladování zajištěny dřevěnými klíny.

Výška stohování by neměla přesáhnout 2,50 m. Mezi dvěma přilehlými svazky musí být hrdla trubek uložena střídavě. Svazky musí být vyrovnány, aby nedošlo ke kontaktu trubek.

 • Trubky DN 350 až 1200 jsou dodávány individuálně. Trubky musí být skladovány následovně:

– trubky v jedné vrstvě jsou umístěny střídavě hladkým koncem / hrdlem vzhledem k spodní vrstvě (bez dřevěných klínů mezi vrstvami);

– první spodní vrstva je uložena na 120 mm široký proklad se zajištěním dřevěnými klíny.

DNPočet vrstevDN Počet vrstev
350187007
 400168006
450149005
5001210003
6001012002

Tvarovky

Tvarovky skladujte dle druhu a DN na dřevěných podkladech nebo paletách.
Vyhněte se stohování tvarovek, případně zajistěte vhodný proklad, aby nedošlo k poškození povrchové ochrany tvarovek.

Ukládání potrubí

Pokud podloží v místě uložení potrubí představuje riziko pokládky (skála, kamenné bloky apod.), je řešením připravit např. tříděný podsyp s minimální tloušťkou 10 cm.  
Vnější cementový povrch trubky ZMU je tak robustní a mechanicky stabilní, že umožňuje využití vytěženého materiálu v potrubí zóně pro obsyp i zásyp potrubí.
 

Ochrana spojů

Všechny hrdlové spoje trubek a tvarovek řady ZMU musí být dodatečně chráněny pomocí pryžové manžety ZMU nebo termosmrštitelné manžety. 

Ochrana hrdlových spojů trubek a tvarovek ZMU DN 80 až 300 pomocí pryžové manžety

 • Zkontrolujte úkos na hladkém konci trubky.
 • Nasuňte manžetu na hladký konec potrubí.  V případě potřeby použijte mazací pastu.
 • Proveďte montáž spoje.
 • Ohrňte manžetu na rubovou stranu.
 • Přehrňte manžetu přes hrdlo a zkontrolujte, zda dobre přiléhá. 

 

Ochrana hrdlových spojů trubek a tvarovek ZMU pomocí termosmrštitelné manžety

Temosmrštitelné manžety nabízíme v provedení dělené manžety (přířez s jednostranně připevněnou spojovací páskou), nebo ve formě rukávce. Volba záleží na DN a způsobu montáže. 

Krácení trubek

Montáž krácených trubek či trubních seků není možná bez sejmutí vrstvy vnější cementace. Proto je zapotřebí v místě řezu tuto ochrannou vrstvu odstranit a hladký konec připravit pro montáž spoje:

 • V případě krácení trubek DN ≤ 300 je určena pro krácení délka rovna max. 2/3 délky trubky od hladkého konce. V případě DN ≥ 350 využijte pro krácení trubky "kalibrované", u kterých je výrobně zajištěno již zmíněné pravidlo pro krácení.
 • S kalibrovanými trubkami je nutno počítat již při objednávce trubek.
 • Vyznačte si místo řezu, přitom zohledněte hloubku zasunutí.
 • Proveďte řez.

Navrtávací pasy

Pro instalaci běžně dostupných navrtávacích pasů pro tvárnou litinu je třeba v místě navrtávacího pasu odstranit vnější vrstvu cementu, následně místo ochránit např. cementovou bandáží nebo termosmrštitelnou bandáží. Pro napojení přípojek existují i speciální navrtávací pasy pro trubky s vnější cementací.

Související dokumenty