ISOPAM - potrubí tepelně izolované SAINT-GOBAIN PAM

Tepelně izolované potrubí ISOPAM

Technická řešení

Vodovodní či kanalizační trubky z tvárné litiny s vnější tepelnou izolací ISOPAM

Pokládka potrubí z tvárné litiny s vnější tepelnou izolací ISOPAM je stejně jednoduchá jako pokládka potrubí se základní povrchovou ochranou. Několik operací a opatření specifických pro předizolované potrubí je popsáno v této části.

Pokládka nad zemí nebo pokládka na mostě

Doporučené rozměry objímek a podpěr 

Rozměry objímek a podpěr musí korespondovat s vnějším průměrem tepelné izolace (nezávislé na materiálu vnějšího pláště). Doporučení:

 • jedna podpěra pro každou trubku (za hrdlem),
 • respektujte min. šířku podpěrného sedla,
 • použijte ochrannou např. pryžovou vložku mezi ochranný plášť  izolace a objímku.
DNDR**šířka sedlaHmotnost trubky*DNDR**šířka sedla Hmotnost trubky*
mmmmkg/mmmmmkg/m
601806012,130045014079,4
802006019,235050018097,5
1002256023,8400560180116,8
1252508029,2450630180140,6
1502808034,7500710200167,4
20035510048,6600800200230,0
25040014062,6větší DNkonzultujte
* tabulka uvádí orientační hmotnost trubky NATURAL UNIVERSAL Ve, a to vč. izolace s pláštěm z PEHD
** DR je vnější průměr pláště tepelné izolace a je stejný pro ISOPAM CZ s pláštěm z PEHD i z oplechování SPIRO. Jiné rozměry DR konzultujte.

Uložení v zemi

V některých případech je potřeba uložit potrubí do zámrzné hloubky s velmi malou výškou krytí. Pro tyto případy je doporučeno použít trubky z tvárné litiny s tepelnou izolací ISOPAM s vnějším pláštěm z polyetylenu (PEHD).

Podmínky pokládky

Přepodkladem je pískové lože 10 cm na dně výkopu a obsyp materiálem zbaveným kamenů a vhodně zhutněným až do výše min. 10 cm nad povrch izolace. Zbytek výkopu bude zasypánn jakýmkoliv materiálem podle místních potřeb.

Minimální výška zásypu

Minimální výška zásypu s pohyblivým zatížením na povrchu (10 tun) je následující:

 • 0,50 m pro DN ≤ 300,
 • 0,75 m pro DN > 300.
 • jiné případy uložení konzultujte.

Ochrana v místě spojení izolací

 • Nasaďte na hladký konec izolační vložku (kroužek/kroužky z pěnové pryže),
 • proveďte montáž spoje a násleně aplikujte úhlové vychýlení (pokud je potřeba).
 • Spoj dvou izolací překryjte ochrannou manžetou dle typu vnějšího pláště.

 

DN/DRtloušťka izolační vložky*DN/DRtloušťka izolační vložky*
(mm)(mm)(mm) (mm)
60/18020300/45030
80/20020350/50030
100/22520400/56030
125/25020450/63030
150/28020500/71030
200/35520600/80030
250/40030větší DNkonzultujte
* izolační kroužek "mechovka" se může skládat ze dvou kroužků, v tabulce je jejich součtová tloušťka. Tloušťka izolační vložky je jednotná - nezávisí na typu vnějšího pláště izolace ani na typu spoje.
DR = vnější průměr izolace (jednotný pro všechny varianty izolace a všechny typy spojů)
 • ochranná manžeta pro vněší plášť  izolace z PEHD - temosmrštitelná manžeta (přířez s jednostraně připevněnou lepicí páskou)
 • alternativní ochranná manžeta pro vnější pláš´t izolace z PEHD - pryžová převlečná manžeta (gumový rukávec).
 • ochranné plechové pouzdro pro vnější plášť  z oplechování typ SPIRO (varianta pozink/nerez). Součástí dodávky příslušenství pro spoj spiro je plechové pouzdro, těsnicí páska mastik, nýty, nebo alternativa). K instalaci plechového pouzdra je třeba použít nýtovací kleště, příp. lze využít samořezné šrouby - nejsou součástí dodávky).

Ukončení izolace při přechodu v zemi na potrubí bez izolace

V místě přechodu z tepelně izolovaného potrubí na neizolované potrubí (po dosažení nezámrzné hloubky) je potřeba izolaci uzavřít pomocí teplem smrštitelné koncové manžety, aby nedocházelo k nežádoucímu nasáknutí izolační polyuretanové ochrany.

Tepelná izolace trubek z tvárné litiny-popis-příslušenství
Caption: 
Trubky z tvárné litiny s tepelnou izoalcí ISOPAM - příslušenství

Ochrana proti UV záření

Pro instalaci potrubí s tepelnou izolací na přímé sluneční záření doporučujeme přednostně použít potrubí s vnější pláštěm izolace z oplechování. Pokud je použita izolace s vnějším pláštěm z PEHD doporučujeme prodloužit životnost pláště dodatečnou ochranou vrstvou tvořenou samolepicí hliníkovou UV stabilní páskou,  kterou lze instalovat kdykoliv po montáži potrubí. Řešení konzultujte.

Krácení trubek s jednokomorovým hrdlem STANDARD nebo dvoukomorovým hrldem UNIVERSAL

Vyznačte místo řezu a vyznačte úsek "L", ve kterém musí být izolace odstraněna. Délka úseku odstraněné izolace při krácení trubky se liší dle typu hrdla (jednokomorové STANDARD nebo dvoukomorové UNIVERSAL):

krácení trubek ISOPAM
Caption: 
délka obnažení hladkého konce ISOPAM CZ

 délka L +10/-0 (mm) délka L +10/-0 (mm)
DNhrdlo STANDARDDN hrdlo UNIVERSAL
6090--
809580155
10095100150
125100125150
150105150160
200110200165
250115250175
300115300190
350120350200
400120400185
450125450200
500125500210
600140600220
větší DN konzultujte

 

Krácení trubky

Zkrať te trubku v místě řezu včetně izolace.

Odstranění izolace

Prořízněte plášť  izolace na vyznačeném místě ve vyznačené vzdálenosti L od místa krácení trubky, a to včetně polyuretanové pěny. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození litinové trubky. Následně odstraňte tepelnou izolaci a očistěte odhalený hladký konec.

Obnovení úkosu v místě řezu trubky a aplikace ochranného nátěru

Proveďte úkos na hladkém konci trubky a naneste opravný nátěr na odhalený kov v místě řezu v souladu s montážními postupy pro krácení trubek z tvárné litiny.

Provedení a dokončení spoje

Dle motážních postupů pro použitý typ spoje proveďte montáž spoje. Po montáži lze aplikovat úhlovou výchylku spoje a následně provést překrytí spoje izolací výše uvedeným příslušenstvím (termosmrštitelná manžeta, plechové pouzdro...). Pozor: úhlová výchylka spojů u potrubí s tepelnou izolací může být nižší, než u stejného typu spoje pro potrubí bez tepelné izolace (vliv prostorového uspořádání izolace).

Galerie obrázků
 • Potrubí s tepelnou izolací na mostě - vnější plášť oplechování
 • Potrubí s tepelnou izolací vhodné do země
 • Potrubí s tepelnou izolací na mostě - vnější plášť polyetylen
 • Potrubí s tepelnou izolací pro nadzemní instalace
 • Potrubí s tepelnou izolací uvnitř mostu
 • Potrubí s tepelnou izolací na mostě - vnější plášť oplechování
 • Potrubí s tepelnou izolací vhodné do země
 • Potrubí s tepelnou izolací na mostě - vnější plášť polyetylen
 • Potrubí s tepelnou izolací pro nadzemní instalace
 • Potrubí s tepelnou izolací uvnitř mostu
Související dokumenty

Viz také