Speciální ochrany - instalace - trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

STANDARD TT PE & TT PUX

Technická řešení

STANDARD TT - PE a PUX

Pokládka potrubí řady STANDARD TT / INTEGRAL TT je stejně jednoduchá jako pokládka potrubí se základní povrchovou ochranou. Několik operací a opatření specifických pro potrubí STANDARD TT / INTEGRAL TT je popsáno v této části.

Skladování

Skladování trubek a tvarovek

Trubky a tvarovky musí být skladovány na rovném povrchu zbaveném kamenů.

 • Trubky DN 80 až 300 (vnější povlak z polyetylenu)

Trubky jsou dodávány ve svazcích. Mohou být při skladování zajištěny dřevěnými klíny.

Výška stohování by neměla přesáhnout 2,50 m. Mezi dvěma přilehlými svazky musí být hrdla trubek uložena střídavě. Svazky musí být vyrovnány, aby nedošlo ke kontaktu trubek.

 • Trubky DN 350 až 1000 (vnější povlak z polyetylenu) a trubky DN (100) 800 až 2 000 (vnější povlak z polyuretanu)

Trubky DN 350 až 2 000 jsou dodávány individuálně. Trubky musí být skladovány následovně:
– trubky v jedné vrstvě jsou umístěny střídavě hladkým koncem / hrdlem vzhledem k spodní vrstvě (bez dřevěných klínů mezi vrstvami);

– první spodní vrstva je uložena na 120 mm široký proklad se zajištěním dřevěnými klíny.

DNPočet vrstevDN Počet vrstev
3501810003
 4001611003
4501412002
500121400 2
6001015002
700716002
800618002
90052000

Tvarovky

Tvarovky skladujte dle druhu a DN na dřevěných podkladech nebo paletách.
Vyhněte se stohování tvarovek, případně zajistěte vhodný proklad, aby nedošlo k poškození povrchové ochrany tvarovek.

Ukládání potrubí

Pokud zemina v místě uložení potrubí představuje riziko poškození povrchové ochranné vrstvy (skála, kamenné bloky apod.), je řešením připravit např. pískový posyp s minimální tloušťkou 10 cm.  
Po montáži trubek STANDARD TT v těchto zemních podmínkách je nutno provést stejné opatření i v případě obsypu potrubí. 
 

Ochrana spojů

Všechny hrdlové spoje trubek a tvarovek řady TT-PE musí být dodatečně chráněny pomocí pryžové nebo termosmrštitelné manžety.  Ochrana hrdlových spojů řady TT PUX není nutná vyjma zámkových spojů. Hrdlový spoj se zámkovým spojem (nezávisle na typu zámkového spoje)  doporučujeme chránit pryžovou nebo termosmrštitelnou manžetou. Složité tvary spojů lze ochránit pomocí petrloátové bandáže.

Ochrana hrdlových spojů trubek a tvarovek STANDARD TT-PE / INTEGRAL TT-PE DN 60 až 300 pomocí pryžové manžety

 • Zkontrolujte úkos na hladkém konci trubky.
 • Nasuňte manžetu na hladký konec potrubí (obr. 1 a 2).  V případě potřeby použijte mazací pastu.
 • Proveďte montáž spoje (obr. 3).
 • Ohrňte manžetu na rubovou stranu (obr. 4.).
 • Přehrňte manžetu přes hrdlo a zkontrolujte, zda dobře přiléhá (obr. 5 a 6). 

Postup pro instalaci pryžové manžety STANDARD TT

 

Ochrana hrdlových spojů trubek a tvarovek STANDARD TT-PE DN 350 až 700 pomocí termosmrštitelné manžety

Temosmrštitelné manžety nabízíme v provedení dělené manžety (přířez s jednostranně připevněnou uzavírací páskou), nebo ve formě rukávce. Volba záleží na DN a způsobu montáže.

 • Zkotntrolujte úkos na hladkém konci trubky.
 • Pokud máte manžetu ve formě rukávce, rozdělte si ji značením na tři stejné díly (obr. 1).
 • Zasuňte manžetu- rukávec za hrdlo (obr. 2).
 • Proveďte montáž spoje a kontrolu zasunutí (obr. 3).
 • Očistěte hadrem místa, která budou manžetou chráněna.
 • Místa, která přijdou do kontaktu s manžetou zdrsněte pomocí smirkového papíru (obr. 3).
 • Pomocí plynového hořáku zahřejte zdrsněný polyetylenový povrch (obr. 4)Teplotu zvyšte maximálně na 60°C, nesmí dojít k hoření povrchu.
 • Z vnitřní strany manžety strhněte ochrannou folii. 
 • Vycentrujte manžetu na spoji, který má být chráněn (obr.5) a to vyznačenou jednou třetinou na hranu hrdla.
 • Pomocí plynového hořáku (měkký žlutý plamen) provádějte postupné smrštění manžety pomalým rovnoměrným pohybem hořáku po celém povrchu počínnaje od největšího průměru hrdla spoje (obr. 6,7 a 8). V případě použití dělené manžety nejprve měkkým žlutým plamenem přilepíte uzavírací pásku, čímž vytvoříte rukávec. Dále je postup totožný jako při použití rukávce. Vyžádejte si podrobný návod.
 • Správné přilepení manžety indikuje zmizení reliéfu na povrchu manžety a vytečení malého množství černé hmoty z okrajů manžety na obou jejích koncích (obr.9).
 • Pomocí rukavice uhlaďte povrch, pokud je to nutné.

Postup pro instalaci termosmrštitelné manžety STANDARD TT

 

Ochrana hrdlových spojů trubek a tvarovek STANDARD TT-PUX DN 100 až 2000 pomocí termosmrštitelné manžety

Ochrana hrdlových spojů řady STANDARD TT PUX není nutná vyjma použití zámkových spojů. Hrdlový zámkový spoj (nezávisle na typu zámkového spoje)  doporučujeme chránit termosmrštitelnou manžetou s obdobným postupem jako u ochrany STANDARD TT-PE.

Přírubové spoje pro kompletaci systému STANDARD TT-PE/PUX chraňte pomocí termosmrštitelné manžety nebo petrolátové bandáže ANTICOR PLAST (viz související dokumenty). 

Krácení trubek

Krácení trubek DN 60 až 1000 (STADNARD TT-PE)

Montáž krácených trubek či trubních seků není možná bez sejmutí vrstvy polyetylenu. Proto je zapotřebí v místě řezu tuto ochrannou vrstvu odstranit a hladký konec připravit pro montáž spoje:

 • V případě krácení trubek DN ≤ 300 je určena pro krácení délka rovna max. 2/3 délky trubky od hladkého konce. V případě DN ≥ 350 využijte pro krácení trubky "kalibrované", u kterých je výrobně zajištěno již zmíněné pravidlo pro krácení.
 • S kalibrovanými trubkami je nutno počítat již při objednávce trubek.
 • Vyznačte si místo řezu, přitom zohledněte hloubku zasunutí.
 • Proveďte řez.

Délka zóny pro odstranění polyetylenu (CPe):

DNs hrdlem STANDARDs hrdlem UNIVERSAL
mmmm
60 a 8095115
100100145
125 105145
150105155
200 110160
250115170
300120185
350 a 400120190
450 125200
500125210
600 140220
700200270
 • Vyznačení úseku pro odstranění polyetylenu

Označte si část, kze které bude potřeba odstranit polyetylen (CPe).

 • Proříznutí vrstvy polyetylenu

Prořízněte polyetylenovou vrstvu až k litině. Použijte rydlo, řezačku nebo pilu na trubky (dbejte na to, aby nedošlo k naříznutí litinové trubky). Proveďte podélný řez umožňující odtrhnout pás polyetylenu.

 • Předehřátí a odstranění polyetylenu

Pomocí plynového hořáku předehřejte  úsek polyetylenu, který bude odstraňován, a to zevnitř potrubí (přes vnitřní vyložení z cementové malty), aniž by došlo k poškození vnitřního vyložení trubky. Rovnoměrně a pomalu zvyšujte teplotu, aniž byste překročili 40°C (cementového vyložení se budete moci dotknout rukou).
Po ukončení ohřevu nadzvedněte okraj polyetylenu pomocí rydla/špachtle a strhněte pás pomocí kleští. Při dostatečném nahřátí lepidlo zůstane nalepené na polyetylenu.

Krácení trubek DN (100) 800 až 2000 (STADNARD TT-PUX / INTEGRAL TT-PUX)

Montáž těsnicího spoje je možná i s polyuretanovou ochrannou vrstvou. Pro použití zámkových spojů je nutné vrstvu polyuretanu odstranit. Pokud se při dodávce trubek nepočítalo s dodáním "kalibrovaných" trubek, je bezpodmínečně nutné před provedením řezu provést kontrolu vnějšího průměru pomocí obvodometru.

Maximální vnější průměr trubky včetně ochranné vrstvy z polyuretanu  nesmí překročit tyto hodnoty:

DNDE max.DNDE max.
mmmm
800844.214001464.2
900947.215001567.2
10001050.216001670.2
11001153.218001877.2
12001257.220002084.2

 

Galerie obrázků
 • Speciální ochrany - instalace - trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
 • Speciální ochrany - instalace - trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM