PE rukávec- dodatečná ochrana potrubí z tvárné litiny

Polyetylénový obal (dodatečná ochrana)

Technická řešení

Polyetylenový obal (dodatečná ochrana)

Polyetylénový obal se skládá následujících součástí:

  • “obal těla trubky”, který se navléká na tělo každé trubky,
  • “obal spoje”, kterým se chrání každý spoj, 
  • lepicí páska, instalovaná na každém konci trubky nebo spoje
  • vázací drát pro mezilehlé úseky

PE obal - zesílená ochrana trubek z tvárné litiny
Caption: 
PE obal - zesílená ochrana trubek z tvárné litiny

Základní doporučení

Trubky a tvarovky musí být čisté a suché před instalací obalu. Podkladní lože, obsyp a zásyp musí obsahovat pouze jemnozrnný materiál, aby nedocházelo k poškození obalu během instalace a provozu potrubí. Obal navlečte na tělo trubky mimo výkop , obal spoje připravte na hladký konec. Trubku umístěte do výkopu a proveďte spoj. Následně převlečte obal spoje přes spoj. Obal trubky společně s obalem spoje musí tvořit nepřeručenou ochranu.

Překlad obalu musí být vždy umístěn na vrcholu trubky ve výkopu, aby se předcházelo poškození obalu během obsypu a zásypu. Nepoužívejte poškozený obal. Pouze poškození malého rozsahu mohou být opraveny lepicí páskou. Poškození většího rozsahu musí být překryta náhradním obalem stejného typu tak, aby s dostatečným přesahem překryl poškozené místo.

Polyetylénový obal musí být skladován v prostorách mimo vysoké teploty a přímé sluneční záření.

Související dokumenty