Krácení trubek z tvárné litiny

Krácení trubek

Technická řešení

Krácení trubek

Před řezáním ověřte, že vnější průměr trubky je stejný nebo menší, než hodnota DE nebo vnější obvod O v milimetrech uvedený v tabulce Použijte obvodometr (cirkometr). Mějte na paměti, že max. vnější průměr pro zasunutí do hrdla je DE + 1 mm.

DNDE ODNDE ODNDE ODNDE O
60772452502748646006351997120012553944
809831130032610277007382320140014624594
10011837435037811908008422647150015654917
12514445540042913509009452970160016685241
150175374504801510100010483294180018575891
2002227005005321674110011513617200020826541


DN ≤ 300: přednostně kraťe ve vzdálenosti menší, než 4 m od hladkého konce (lze krátit do 2/3 délky od hladkého konce).
DN > 300: přednostně kraťe kalibrované trubky, které musí být specifikovány v objednávce. Vizuálně jsou tyto trubky značeny kovově šedými kroužky na čele hrdla.

Vyznačení místa řezu

Místo řezu vyznačte čárou po obvodu trubky kolmo na osu trubky. Ovinutí vhodným pásem pomůže vyznačit rovinu řezu.

Řezání

  • Pro DN 60 až 700

Použijte např. ruční kotoučovou pilu, nebo použijte elektrický či pneumatický rourořez (např. rourořez PAMCUT pro trubky DE 15 - 460 mm zvládne současně s řezem provést úkos) .

  • Pro DN 800 až 2000

Použijte pneumatický nebo elekrický rourořez (např. FEIN), který může spolus řezem provést i úkos.

Provedení úkosu


Pro automaticky násuvné spoje typu STANDARD, BLUTOP, UNIVERSAL je nutné po krácení vytvořit na hladkém konci úkos.

Pro mechanické spoje EXPRESS a spojka LINK GS postačí pro krácení začistit plochu řezu a srazit hranu hlakého konce.

Rozměry úkosu na hladkém konci pro automatické hrdlové spoje:

DNm (mm)n (mm)
60 až 600 93
700 až 1200155
1400 až 1600207
1800 až 2000238

Obnova povrchu

Plochu řezu a úkos ošetřete ochranným nátěrem dodávaným výrobcem trubek dle typu vnější cohrany.
Repektujte doporučení k použití uvedené v bezpečnostních listech, které jsou k dispozici u dodavatele.

Galerie obrázků
  • Elektrický nebo pneumatický rourořez PAMCUT
  • Elektrický nebo pneumatický rourořez PAMCUT

Viz také