picto_zrnitost

Doporučení pro obsypy

Technická řešení

Všeobecná doporučení pro obsypy potrubí z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace

Výrobce potrubí z tvárné litiny SAINT-GOBAIN PAM uvádí obecné zásady pro obsypy potrubí z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace. Detaily pokládky, přípustné výšky krytí, případné požadavky na hutnění jsou uvedeny v katalogu nebo v montážních postupech pro vodovody a kanalizace. 

Obecná doporučení pro pokládku

  • Potrubí musí ležet celým tělem na urovnaném dně a pod hrdly musí být vyhloubeny montážní jamky.
  • Pokud se výkop nachází v silně kamenitém či skalnatém terénu, kde nelze dodržet přesně rovinnost dna výkopu, doporučujeme dno výkopu o 10 cm prohloubit proti projektované niveletě potrubí a lože následně upravit do potřebné roviny např. prohozenou zeminou z výkopu (dodržet velikost zrna obsypu). 
  • Zónu obsypu doporučujeme a připouštíme provádět z místní vytěžené zeminy při dodržení podmínek zrnitosti obsypu.
  • Zóna zásypu není limitována velikostí zrna.
Obsypy a zásypy potrubí z tvárné litiny SAINT-GOBAIN PAM
Caption: 
Doporučená zrnitost obsypu a zásypu pro trubky z tvárné litiny
 

Použití typu potrubí, způsob uložení a obsypu potrubí můžete s námi konzultovat. 

Doporučíme vhodná řešení a provedení tak, aby byla zachována bezpečnost a životnost systému i v případě pokládky v nestandardních podmínkách.

 

Galerie obrázků
  • Pokládka potrubí - systém NATURAL
  • Pokládka potrubí - systém NATURAL

Viz také

Minimální a maximální výška krytí závisí na vlastnostech potrubí a podmínkách pokládky.