Potrubí pro dopravu surové vody - potrubí z tvárné litiny Saint Gobain PAM

Surová voda

Voda

Potrubní řešení z tvárné litiny pro dopravu surové vody.

Surové vody jsou zdrojové, pozemní, říční a vodní nádrže, které vyžadují úpravu, a proto nejsou přiváděny přímo do vodovodní sítě. Tato voda nesplňuje nařízení o pitné vodě (TVO). Pro tyto vody je třeba rozlišovat mezi vápenitou a nevápenitou surovou vodou (viz DIN 2880). Pro nevápenitou surovou vodu lze systémovou technologii vody použít trubky s vnitřním vyložením s cementovou maltou na bázi vysokopecního síranuvzdorného cementu (HOZ). 

Pro vápenité agresivní surové vody jsou k dispozici speciální potrubní systémy pro vodovody (viz také "Měkké a agresivní vody") nebo lze využít kanalizačního potrubí s vntřním vyložením z malty z hlinitanového cementu (HAC).

Viz také

Vnitřní vyložení trubek pro bezpečnou přepravu měkké vody
Řešení přizpůsobená kanalizacím