Potrubí pro dopravu surové vody - potrubí z tvárné litiny Saint Gobain PAM

Surová voda

Voda

Potrubní řešení z tvárné litiny pro dopravu surové vody.

Surové vody jsou zdrojové vody pozemní, říční a z vodních nádrží, které vyžadují další úpravu před přivedením do běžné do vodovodní sítě. Surová voda nesplňuje nařízení o pitné vodě (TVO). Pro tyto vody je třeba rozlišovat mezi vápenitou a nevápenitou surovou vodou (viz DIN 2880). Pro nevápenitou surovou vodu lze systémovou technologii použít trubky s vnitřním vyložením z cementové malty na bázi síranuvzdorného vysokopecního cementu (HOZ). 

Pro vápenité agresivní surové vody jsou k dispozici speciální potrubní systémy pro vodovody (viz také "Měkké a agresivní vody") nebo lze využít kanalizačního potrubí INTEGRAL s vntřním vyložením z malty z hlinitanového cementu (HAC).

Viz také

Vnitřní vyložení trubek pro bezpečnou přepravu měkké vody
Řešení přizpůsobená kanalizacím