Agresivní půdní prostředí- potrubí z tvárné litiny - ochrana proti korozi - Saint-Gobain PAM

Agresivní zeminy

Voda

Trubky z tvárné litiny se speciálním vnějším povlakem vysoce odolným proti korozi  

Uložené vodovodní potrubí musí vyhovovat řadě požadavků včetně agresivity okolních zemin a obsypů potrubí. Trubky společnosti Saint-Gobain PAM mají již ve svých základních provedeních vysokou odolnost vůči korozi, a to díky klasické zinkové povrchové ochranné vrstvě nebo nové ochranné vrstvě ZINALIUM.

Vždy je ale přínosné vyhodnocovat potencionální agresivitu půdy tak, abychom v případě většího korozního ohrožení mohli použít jednu z našich speciálních ochran. Zástupci našeho technického oddělení jsou připraveni pomoci s analýzou rozborů půdy a korozních měření. 

Společnost Saint-Gobain PAM vyvinula speciální povrchovou ochranu BioZinalium, aby zajistila dlouhou životnost trubek z tvárné litiny. 

STANDARD TT PUX v agresivních podmínkách
Caption: 
TT PUX v agresivním prostředí
 

Naše řešení

Viz také

Řešení pro potrubní systémy určené pro dopravu, úpravu a rozvod pitné vody.