VODOVOD

Voda

Respektování cenných zdrojů

Pouze 3 % zemské vody je čerstvá voda a více než dvě třetiny jsou zmrazené v ledovcích a polárních ledových krytech. Zbývající voda je proto velmi cenným zdrojem. Společnost Saint-Gobain PAM plně respektuje vzácnost této komodity a nabízí komplexní potrubní řešení pro dodávku, úpravu a distribuci pitné a surové vody, stejně jako odpadní a recyklované vody.

Díky našemu vlastnímu výzkumu jsme schopni nabídnout širokou škálu potrubí z tvárné litiny, včetně vnějších ochran, spojů a vnitřních ochran, které jsou vysoce přizpůsobitelné různým geografickým podmínkám či odlišným typům pracovního prostředí. Naše řešení byla pečlivě přizpůsobena i pro zvládnutí agresivních půd, měkkých vod či požadavků na zavlažování.

S více než 50 000 dostupných armatur od DN 60 do DN 2000 pomáhá společnost Saint-Gobain PAM řešit konstrukce vodních rozvodných a distribučních sítí všech velikostí a typů pro všechny situace.

Cyklus koloběhu vody
Caption: 
Cyklus koloběhu vody

 
Naše řešení
Potrubní řešení z tvárné litiny pro dopravu surové vody.
Základní potrubní systémy