logo Užitková voda

Užitková voda

Průmyslové aplikace

Komplexní řešení potrubních systémů pro průmysl

V průmyslu se každoročně pracuje se zhruba 60 miliardami kubických metrů vody, ať už v pitné vodě nebo v kvalitě odpadních vod. Saint-Gobain PAM nabízí komplexní řešení pro obě oblasti.
Neexistuje žádný průmysl bez vody, takže nákup a likvidace hrají důležitou roli. Kromě toho stále více průmyslových výrobních závodů využívá způsob recirkulace vody, aby bylo dosaženo ekonomických výhod. Pro spolehlivou potrubní síť  nabízí Saint-Gobain PAM trubky potrubní systémy s přizpůsobenými povrchovými ochranami.
 
V závislosti na vedeném médiu musí je třeba provést posouzení a výběr vhodného vnitřního vyložení trubek, které přichází do styku s dopravovaným mediem. U potrubí pro pitnou vodu v Saint-Gobain PAM se používá převážně vysokopecní cement nebo DUCTAN. Pro kanalizační potrubí obvykle pracujeme s hlinítanovým cementem nebo s termoplastickým povlakem DUCTAN. 

Viz také

Řešení pro potrubní systémy určené pro dopravu, úpravu a rozvod pitné vody.
Řešení přizpůsobená kanalizacím