Doprava vody pro hašení požárů

Požární voda

Průmyslové aplikace

Potrubní systémy protipožární ochrany z tvárné litiny 

Požární ochrana je souhrn opatření, kterými lze zabránit vzniku požáru či omezit jeho ničivé důsledky. Důležité je samozřejmě dodržovat účinnou protipožární prevenci, s čímž souvisí i vhodné vybavení budov. 
Trubky a tvarovky z tvárné litiny jsou životně důležitou součástí rozvodů protipožární ochrany společně s uzávěry, požárními hydranty a sprinklerovými rozvody. Potrubí z tvárné litiny je vedeno napříč průmyslovým areálem a zásobuje všechny instalace budov továrních objektů. Jejich odolnost vůči fyzikálnímu, chemickému zatížení a provozním tlakům je vysoce důležitá
Společnost Saint-Gobain PAM nabízí několik systémů, které lze k tomuto účelu využít. Jedná se o standardní systémy pro pitnou vodu (řada NATURAL, BLUTOP) či produkty z tvárné litiny se speciálním schválením FM (tzv. FM atest). 
 
 

Naše řešení

Viz také

Řešení pro potrubní systémy určené pro dopravu, úpravu a rozvod pitné vody.
Řešení přizpůsobená kanalizacím