PRŮMYSL

Průmyslové aplikace

Ideální partner pro průmysl s ověřenými zkušenostmi

Značka Saint-Gobain PAM se stala světovou referencí pro potrubí díky své kultuře inovací a vysoce kvalitním technickým řešením.
150 let zkušeností poskytujících komplexní řešení potrubních systémů prokazuje úspěšné splnění různých požadavků průmyslových odvětví.
 

PAM řešení pro průmysl
Caption: 
Průmyslové aplikace

Komplexní řešení pro průmyslové aplikace

Společnost Saint Gobain PAM nabízí dva základní typy řešení  pro průmyslové aplikace: potrubní systémy pro dopravu a rozvod vody a pro odvádění odpadních vod.

Před zpracováním, potrubí z tvárné litiny dopravuje pitnou vodu, surovou vodusolanku, nebo mořskou vodu k využití pro protipožární ochranu a různé průmyslové procesy.
Na konci výrobního procesu, potrubí odvádí odpadní vody (obsahující písek, popel nebo kal), chladící vodu nebo zásadité/kyselé odpadní vody. V závislosti na konkrétním případu se tyto vody používají jako hnojiva nebo jsou odváděny k dalšímu zpracování nebo na čistírnu.

  Saint-Gobain PAM nabízí pro jednotlivé aplikace potrubní systém, který je pro daný požadavek nejvhodnější, přičemž je třeba vzít v úvahu provoz, obsluhu a případné omezení použití. Dodáváme řešení pro průmysl ve více než 35 zemích na všech kontinentech.
  Související dokumenty
  Dokumenty: 

  Viz také

  Řešení přizpůsobená kanalizacím
  Řešení pro speciální odpadní vody
  Ověřené bezpečné a tvalé řešení pro zásobování průmyslových areálů požární vodou