Průmyslové poklopy

Poklopy a mříže

V průmyslových lokalitách stejně jako v městských oblastech se musí podzemní šachty často chránit proti srážkové vodě, povrchovému prachu a proti neoprávněnému otvírání.

Průmyslové poklopy odolné vůči srážkové vodě byly zkonstruovány pro oblasti zásobování a likvidace, monitorovací šachty, přístupové šachty čerpacích stanic a retenční nádrže. Umožňují průchod velkoobjemových těles nebo nasazení personálu údržby do šachet a komor pod zemí. 

Průmyslové poklopy musí být vhodné pro všechny oblasti použití:

 • Na frekventovaných místech musí být zajištěn vysoký stupeň zatížení i při rozdílných provozních podmínkách.  V průmyslových oblastech musí být umožněno vysoké provozní zatížení (manipulační místo pro kontejnery, lodní doky, spedice a letiště). 
 • Musí být zajištěn vysoký stupeň těsnosti vodovodní sítě kryté poklopy. Zajištění vůči vnějším vlivům, ochrana před průnikem srážkové vody nebo znečištěním tekutinami (olejové sloučeniny, ředidla, ...).

Průmyslové poklopy nabízejí následující výhody:

 • Hospodárnost 
  Plochy s poklopy v průmyslové hale nezabírají žádný prostor a mohou se optimálně využívat. 
 • Efektivita 
  Je umožněn snadný a rychlý přístup pro obsluhující personál při údržbových pracích. 
 • Bezpečnost
  Ochrana a zajištění určitých úseků a provozních údajů. 

Naše řešení

Viz také

Poklopy a mříže tvoří důležité rozhraní mezi vozovkou a podzemní sítí.
Poklopy a mříže jsou běžnou součástí našeho každodenního života!