Poklopy- tvárná litina - Saint-Gobain PAM

Klíčové charakteristiky a příslušenství

Poklopy a mříže

Šachtové poklopy, vpusti a mříže nás denně doprovázejí na našich cestách, ať  jdeme do školy, práce či na sport, a to v každé lokalitě s infrastrukturou umístěnou pod zemí. Jsou často nenápadné, ale pro provoz podzemních instalací nepostradatelné. 

Všechny odlitky od společnosti Saint-Gobain PAM jsou vyrobeny z tvárné litiny. Transformace litiny s lamelovým grafitem do nodulární litiny nebo litiny s kuličkovým (nodulárním) grafitem vede k elasticky pružnému materiálu. Norma ČSN EN 124-1: 2015 je standardem, který se již v Evropě označuje jako "Poklopy a mříže pro dopravní plochy". Definuje klasifikaci, stavební předpisy, požadavky na výkon a zkušební postupy. Klasifikace člení mříže a poklopy do příslušných tříd, což reprezentuje určité místo instalace v rámci dopravních ploch.