Odpadní a dešťová voda

Kanalizace

Odpadní a dešťová voda

Řešení přizpůsobená kanalizacím

Společnost Saint-Gobain PAM nabízí kompletní sortiment pro kanalizační sítě, který se plně přizpůsobí druhu odváděné vody a distribučním sítím dle toho, zda se jedná o:
  • Odpadní a dešťovou vodu, kde těsné spoje mohou zabránit kontaminované vodě v síti, nebo
  • Samostatný kanalizační systém - tlakový či gravitační.
 

Naše řešení