Odpadní a dešťová voda

Kanalizace

Odpadní a dešťová voda

Řešení přizpůsobená kanalizacím

Společnost Saint-Gobain PAM nabízí kompletní sortiment pro kanalizační sítě, který se plně přizpůsobí druhu odváděné vody a distribučním sítím dle toho, zda se jedná o:
  • gravitační odvod 
  • tlakový režim
  • složení vedené vody (splašková, dešťová, speciální vysoce agresivní)

 

Pro gravitační kanalizace (dešťové, splaškové) je speciálně navržena řada BIOGAN DN 150 a 200, případně lze využít univerzální kanalizační řady INTEGRAL DN 80 až 2000.

Pro čistě dešťovou gravitační i tlakovou kanalizaci je našim doporučením produktová řada PLUVIAL DN 350 až 2000 či univerzální řada INTEGRAL DN 80 až 2000.

Pro tlakovou kanalizaci jsou určeny řady INTEGRAL DN 80 až 2000 a pro agresivní vody řada TOPAZ DN/OD 75 až160 a INTEGRAL PH1 DN 150 až 2000.

 

Související dokumenty

Naše řešení