Agresivní půdní prostředí- potrubí z tvárné litiny - ochrana proti korozi - Saint-Gobain PAM

Agresivní zeminy - řešení pro kanalizace

Kanalizace

Trubky z tvárné litiny se speciálním vnějším povlakem vysoce odolným proti korozi  

Uložené kanalizační potrubí musí vyhovovat řadě požadavků včetně odolnosti agresivitě okolních zemin a obsypů potrubí. Trubky společnosti Saint-Gobain PAM měly již ve svých základních provedeních vysokou odolnost vůči korozi, a to díky klasické zinkové povrchové ochranné vrstvě. Protikorozní ochana byla výrazně zvýšena aplikací inovované ochranné vrstvy BioZinalium.

Vždy je ale přínosné vyhodnocovat potencionální agresivitu půdy tak, abychom v případě extrémního korozního ohrožení mohli doporučit vhodnou povrchovou ochran v základním provedení nebo v provedení některé z našich speciálních ochran. Zástupci našeho technického oddělení jsou připraveni pomoci s analýzou rozborů půdy a korozních měření. 

Společnost Saint-Gobain PAM vyvinula a používá dnes již jako svůj standard zesílenou povrchovou ochranu BioZinalium, aby zajistila bezpečnost návrhu a dlouhou životnost trubek z tvárné litiny. 

STANDARD TT PUX v agresivních podmínkách
 

Řešení pro agresivní zeminy

Viz také

Trubky a tvarovky a příslušenství pro kanalizační systémy.