Trubky z tvárné litiny pro kanalizaci SAINT GOBAIN PAM

Agresivní odpadní voda

Kanalizace

Řešení přizpůsobená kanalizacím

Výrobní procesy v průmyslových závodech mohou produkovat vysoce kyselé nebo silně zásadité odpadní vody. Kanalizační systém INTEGRAL pH 1 (DN 150-2000 mm) a systém TOPAZ (DN/OD 75-160 mm) jsou systémy speciálně navržené pro vypouštění těchto průmyslových odpadních vod.

Řešení pro odpadní vody