Povinně zveřejňované údaje

Saint-Gobain PAM

VYDAVATEL STRÁNEK

Účelem této instituční stránky, dostupné na adrese www.pamlinecz.cz, je poskytovat informace o aktivitách společnosti Saint-Gobain PAM CZ s.r.o. 
Stránka je spravována společností Saint-Gobain PAM CZ s.r.o.

IČ: 26692791
DIČ: CZ26692791
 
Se sídlem:

Tovární 388
267 01 Králův Dvůr 
Česká republika
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87731 
 

ZODPOVĚDNOSTI

Saint-Gobain PAM CZ s.r.o., majitel těchto stránek, se bude rozumnou cestou na denní bázi snažit zajišťovat správnost stránek a informací na nich poskytovaných, stejně jako jejich dostupnost.
Saint-Gobain PAM CZ s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat a měnit obsah informací a dokumentů kdykoliv a bez nutnosti oznámení. 
Saint-Gobain PAM CZ s.r.o. nenese zodpovědnost za chyby nebo opomenutí v šířených informacích nebo za technické problémy, s kterými se budou potýkat tyto stránky, nebo stránky, na které tyto stránky odkazují, nebo za jakýkoliv výklad informací poskytovaných na všech těchto stránkách nebo za následky jejich užití. 
Obecněji, Saint-Gobain PAM CZ s.r.o. nepřijímá zodpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou přímou, či nepřímou cestou, při používání těchto stránek, nebo naopak nemožností se připojit k těmto stránkám, nebo informacemi dostupnými z těchto stránek přímo i nepřímo. 

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Není-li uvedeno jinak, práva z duševního vlastnictví v dokumentech a všech ostatních prvcích těchto stránek, jsou výhradním vlastnictvím Saint-Gobain PAM CZ s.r.o. a/nebo společností ze skupiny Saint-Gobain, kterým není uděleno jiné právo než konzultovat stránky. 
Reprodukce všech zveřejněných dokumentů (zejména fotografie, filmy a animace) je povoleno výhradně za osobními informačními účely. Jakákoliv jiná reprodukce a pořizování kopií za jinými účely je výslovně zakázáno, s výjimkou předem uděleného povolení společností Saint-Gobain.
Všechna korporátní jména, loga, výrobky, značky a doménová jména uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím Saint-Gobain PAM CZ s.r.o. a/nebo společností skupiny Saint-Gobain a nesmí být používány bez předem uděleného písemného souhlasu dotyčné společnosti.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranné známky a loga používané na webové stránce www.pamlinecz.cz jsou registrovány společností Saint-Gobain PAM CZ s.r.o. a/nebo společnostmi skupiny Saint-Gobain. V tomto smyslu osoby, které je reprodukují, kopírují, ukládají, distribuují či přerozdělují, podléhají sankcím stanoveným v článcích L.713-2 a následujících Kodexu duševního vlastnictví. 

ODKAZ NA www.pamlinecz.cz

Hyperlinkování webových stránek vyžaduje předchozí povolení firmy Saint-Gobain PAM CZ s.r.o.. Každá žádost o schválení musí být adresována osobě odpovědné za redakční obsah webové stránky. 

COOKIES

Použití Cookies

Návštěvou našich firemních stránek mohou být automaticky instalovány a dočasně ukládány v paměti vašeho počítače soubory Cookies za účelem ulehčení vaši orientace na stránkách. Cookies nás neopravňují k Vaší identifikaci, ale jsou používány k získání informací o stránkách, které jste navštívili, datu a času Vaší návštěvy, apod.

Obecné nastavení souborů cookies

Pomocí nastavení v prohlížeči můžete ovládat soubory cookie, které jsou nastaveny v počítači nebo v mobilním zařízení.
Cookies můžete vypnout ve webovém prohlížeči. Toto však zakáže všechny soubory cookie, které váš prohlížeč používá, včetně těch z jiných webových stránek, které mohou způsobit změnu nebo ztrátu určitých nastavení nebo informací. Zakázání souborů cookie může na našich webech změnit vaše prohlížení stránek nebo může ztížit navigaci po webu.

DATA SHROMAŽĎOVANÁ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

Každý návštěvník této stránky, který poskytuje informace společnosti SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., uděluje této společnosti veškerá přenositelná práva související s těmito informacemi a oprávňuje ji k tomu, aby je kdykoliv využila. Informace poskytované uživateli budou tedy považovány za veřejné, musejí být prokazatelné a nesmí poškozovat zájmy třetích stran.
Konkrétně informace týkající se osobních údajů shromážděných na těchto stránkách - návštěvníci jsou informováni o tom, že web používá několik operací zpracování, jejichž účelem je zajistit komunikaci a výměnu informací s návštěvníky.
Zpracování těchto údajů zejména umožňuje:
  • Odpovídat na písemné žádosti návštěvníků v různých sekcích určených k tomuto účelu,
  • Předávat dokumenty požadované návštěvníky,
  • Správu registrace návštěvníků pro účast na akcích organizovaných Saint-Gobain PAM CZ s.r.o.
  • Správu žádostí o zaměstnání, ať odpovídají nabídkám práce zveřejněným na webu nebo nikoliv.

Shromážděné údaje:

  • Musí být výsledkem pouze jejich dobrovolného záznamu příslušným návštěvníkem,
  • Jsou určeny pouze pro interní použití osobami odpovědnými za zpracování žádosti návštěvníka,
  • Jsou uchovávány pouze tak dlouho, jak je potřeba k plnění výše uvedených účelů.
Jakýkoli návštěvník, chtějící uplatňovat přístup, změnu, vymazání či opoziční práva, může kontaktovat následující oddělení: pam.marketing@saint-gobain.com.