PLUVIAL

Kanalizace
Průmyslové aplikace

Řada PLUVIAL

Pro gravitační odvod dešťových vod

Potrubní systém PLUVIAL z tvárné litiny je speciálně navržen pro gravitační odvod dešťových vod. Řada PLUVIAL zahrnuje trubky DN 350 až 2000 mm délky 6, 7 nebo 8 doprovázené tvarovkami a příslušenstvím.

Výhody

Úspora nákladů: dochází k eliminaci nutnosti odstranění a odvozu vytěžené zeminy z výkopu a importu nepůvodního obsypu a zásypu.  Použití vytěžené "přirozené" zeminy jako zásypu, stejně jako možnost snížení šířky výkopu vedou k omezení výkopových prací a snížení zátěže životního prostředí i obyvatel v okolí stavby tím, že dojde k omezení používání mechanizace a počtu přejezdů nákladní dopravy.

Odolnost: vniřní vyložení trubek z odstředivě nanášenou cementovou maltou z hlinitanového cementu, který je vysoce odolný otěru a vysokým teplotám stejně jako chemickým látkám.

Trvanlivost: vnější povlak trubek PLUVIAL je tvořen žárovým pokovením Zn s krycím nátěrem tvořeným zeleným epoxidem v oblasti hrdla a černým epoxidovým lakem na těle trubky. Tato kombinace činí trubky neporézní a nepropustné.

 

Pluvial - Saint-Gobain PAM - potrubí
Caption: 
trubka PLUVIAL

Stabilita: systém PLUVIAL díky těsnicímu automatickému násuvnému hrdlovému spoji STANDARD z nitrilu (NBR) zaručuje odolnost proti pohybům půdy i prorůstání kořenů.

Naše řešení

Odpadní a dešťová voda

Odpadní a dešťová voda

Řešení přizpůsobená kanalizacím

Společnost Saint-Gobain PAM nabízí kompletní sortiment pro kanalizační sítě, který se plně přizpůsobí druhu odváděné vody a distribučním sítím dle toho, zda se jedná o:
  • gravitační odvod 
  • tlakový režim
  • složení vedené vody (splašková, dešťová, speciální vysoce agresivní)

 

Pro gravitační kanalizace (dešťové, splaškové) je speciálně navržena řada BIOGAN DN 150 a 200, případně lze využít univerzální kanalizační řady INTEGRAL DN 80 až 2000.

Pro čistě dešťovou gravitační i tlakovou kanalizaci je našim doporučením produktová řada PLUVIAL DN 350 až 2000 či univerzální řada INTEGRAL DN 80 až 2000.

Pro tlakovou kanalizaci jsou určeny řady INTEGRAL DN 80 až 2000 a pro agresivní vody řada TOPAZ DN/OD 75 až160 a INTEGRAL PH1 DN 150 až 2000.

 

více informací

Viz také

Řešení přizpůsobená kanalizacím