PLUVIAL

Kanalizace
Průmyslové aplikace

Řada PLUVIAL

Pro gravitační odvod dešťových vod

Potrubní systém PLUVIAL z tvárné litiny je speciálně navržen pro gravitační odvod dešťových vod. Řada PLUVIAL zahrnuje trubky DN 350 až 2000 mm délky 6, 7 nebo 8 doprovázené tvarovkami a příslušenstvím.

Výhody

Úspora nákladů: dochází k eliminaci nutnosti odstranění a odvozu vytěžené zeminy z výkopu a importu nepůvodního obsypu a zásypu.  Použití vytěžené "přirozené" zeminy jako zásypu, stejně jako možnost snížení šířky výkopu vedou k omezení výkopových prací a snížení zátěže životního prostředí i obyvatel v okolí stavby tím, že dojde k omezení používání mechanizace a počtu přejezdů nákladní dopravy.

Odolnost: vniřní vyložení trubek z hlinitanového cementu, který je vysoce odolný otěru a vysokým teplotám stejně jako chemickým látkám.

Trvanlivost: vnější povlak trubek PLUVIAL je tvořen žárovým pokovením Zn s krycím nátěrem tvořeným zeleným epoxidem v oblasti hrdla a černým epoxidovým lakem na těle trubky. Tato kombinace činí trubky neporézní a nepropustné.

 

Pluvial - Saint-Gobain PAM - potrubí
Caption: 
trubka PLUVIAL

Stabilita: systém PLUVIAL díky automatickému násuvnému hrdlovému spoji STANDARD z nitrilu (NBR) zaručuje odolnost proti pohybům půdy i prorůstání kořenů.

Související dokumenty
Naše řešení

Odpadní a dešťová voda

Odpadní a dešťová voda

Řešení přizpůsobená kanalizacím

Společnost Saint-Gobain PAM nabízí kompletní sortiment pro kanalizační sítě, který se plně přizpůsobí druhu odváděné vody a distribučním sítím dle toho, zda se jedná o:
  • Odpadní a dešťovou vodu, kde těsné spoje mohou zabránit kontaminované vodě v síti, nebo
  • Samostatný kanalizační systém - tlakový či gravitační.
 
více informací

Viz také

Řešení přizpůsobená kanalizacím