Plunžrové ventily SAINT-GOBAIN PAM / SOVAK 2020

Vydáno

Úvod

 Plunžrové ventiliy slouží k plynulé regulaci průtoku pitné vody. Jsou používané jak pro své jednoduché ovládání, tak pro své velmi dobré hydraulické vlasnosti. Obvykle se tento ventil dokáže vypořádat s vysokými tlakovými rozdíly, naiž by způsoboval kavitaci. Přesto, že standardní provedení má obrovský rozsah rozdílu tlaku, tak v případě dosažení limitů pro vznik rizika kavitace lze ventil doplnit tzv. antikavitačním cylindrem. Tyto robustní a kompaktní ventily vyžadují minimální údržbu a mají malé požadavky na instalační prostor. 

Základní charakteristiky plunžrových ventilů PAM

- standardizovaná kratší délka a menší hmotnost = snadnější instalace

- menší počet interních dílů = snadnější údržba

- redukce vysokých tlaků a průtoků (kontrola kavitačních podmínek)

- vysoký hydraulický výkon

- minimální tlaková ztráta


Technické detaily plunžrových ventilů PAM 
 

- DN 100 až 1600 mm

- PN 10-16-25 bar

- odpovídá normám EN 1074-1-5

- ochrana povrchu práškovým epoxidem dle ČSN EN 14901

- možnosti ovládání:

   - manuálně

            - elektrickým servopohonem

            - hydraulickým pohonem

  - hydraulickým pohonem s protizávažím

            - pneumatickým pohonem

Kontakt
Miroslav Pfleger
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha
Česká republika
E-mailová adresa: 

Obrázky

Jehlový ventil NGL pro instalaci do země
Plunžrový ventil NGL s pro instalaci do země
Jehlový ventil NGL s antikavitačním cylindrem
Plunžrový ventil NGL s antikavitačním cylindrem

Viz také

Plunžrové ventily jsou regulační armatury které umožňují obsluze přesně říd

Regulační armatury se používají tam, kde je třeba bezpečně řídit tlak, průtok či hladinu v nádrži.