PAM ACADEMY pokračuje 2 webináři i na podzim

24/09/2021

Pro velký zájem z vaší strany jsme se rozhodli pokračovat v našem vzdělávácím programu PAM ACADEMY a uspořádat i na podzim letošního roku dva, na sebe navazující webináře. Nyní navíc pod hlavičkou Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, webináře jsou ohodnoceny 1 bodem. 

  • Čtvrtek 8:00 - 12:00
  • MS TEAMS (kdo nemá aplikaci, jednoduše se připojí přes webový prohlížeč Google Chrome či Mozilla Firefox

Termíny a program obou webinářů: 

14.10.2021 - Potrubní systémy z tvárné litiny pro vodovodní, kanalizační systémy a všechny další aplikace. Část 1.

1.0.Úvod, představení 
1.1. Navrhování a praktické aplikace venkovních a vnitřních povrchových ochran
      1.1.1. Přehled norem pro tvárnou litinu
      1.1.2. Agresivita půdního prostředí
      1.1.3. Ovlivnění bludnými proudy
      1.1.4. Dopravovaná média
      1.1.5. Životní cyklus (TCO). 
1.2. Tvorba technických specifikací trub, tvarovek, povrchových ochran a spojů dle platných technických norem
      1.2.1. Klasická pokládka v otevřeném výkopu
      1.2.2. Bezvýkopová obnova a instalace
      1.2.3. Speciální aplikace
                1.2.3.a. Mosty a jejich odvodění
                1.2.3.b. Svahy
                1.2.3.c. Shybky
                1.2.3.d. Vedení po povrchu
                1.2.3.e. Kolektory (použití hrdel/přírub)
                1.2.3.f. Protipožární systémy FM
                1.2.3.g. Geoflex - seizmická tvarovka
1.3. Armatury, přehled, způsoby navrhování, příslušenství. Speciální tvarovky
1.4. Závěr, shrnutí
Pozn.: Součástní prezentací jsou praktické ukázky montáží, aplikací a souvisejících produktů. 

21.10.2021 - Potrubní systémy z tvárné litiny pro vodovodní, kanalizační systémy a všechny další aplikace. Část 2.

2.1. Navrhování a volba hrdlových/zámkových spojů
      2.1.1. Přehled hrdlových spojů. Funkčnost násuvných těsnících spojů. Dovolené provozní tlaky
      2.1.2. Proč zámkové spoje, přehled a funkčnost (odolnost na tlak a tah). Dovolené provozní tlaky
      2.1.3. Výpočet délky zámkových spojů. Vzorová řešení
      2.1.4. Betonové opěrné bloky
      2.1.5. Tlaková zkouška (zásady provedení). 
2.2. Podmínky uložení a okolí potrubí
      2.2.1. Zemina podsypu, obsypu a zásypu v otevřeném výkopu
      2.2.2. Minimální a maximální výšky krytí, posouzení
      2.2.3. Zatížení potrubí dynamické a statické. 
      2.2.4. EKOpokládka
2.3. Kanalizace z tvárné litiny 
      2.3.1. Přehled systémů. Použití
      2.3.2. Hrdlové spoje, vlastnosti. Těsnost, ochrana životního prostředí
      2.3.3. Dovolené tlaky, podtlaky
      2.3.4. Rychlosti proudění, spády. Čištění. 
2.4. Poklopy, mříže
      2.4.1. Základní specifikace poklopů/mříží. Vlastnosti použití. 
      2.4.2. Řešení pro komunikace
      2.4.3. Speciální aplikace
      2.4.4. Instalace a montáž (InstallPlus)
2.5. Závěr, shrnutí. 
Pozn.: Součástí prezentací jsou praktické ukázky montáží, aplikací a souvisejících produktů. 

Registrovat se můžete ZDE

V případě dotazů se neváhejte obrátit na marie.horakova@saint-gobain.com či na tel. č. +420 724 549 909.

Váš tým SAINT-GOBAIN PAM CZ 

Obrázky

1 / 1