Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Saint-Gobain PAM

INFORMACE O COOKIES

Použití souborů cookie

Když navštívíte webovou stránku naší společnosti, mohou být soubory cookie automaticky instalovány a dočasně uloženy v paměti vašeho počítače nebo na pevném disku, aby vám usnadnily navigaci po našem webu. Cookies nám neumožňují identifikaci, ale slouží k zaznamenávání informací o stránkách, které jste si prohlíželi na našich webových stránkách, o datech a časech vaší návštěvy na webu atd.
Níže naleznete seznam souborů cookie používaných stránkou www.pamlinecz.cz a jejich účel:
 
NázevTypPopis
Has_jsApplication cookieSoubor cookie používaný CMS k zobrazení webových stránek.
YouTube Visitor_info1_liveYoutube specifické cookieTento trvalý soubor cookie má trvání 7 měsíců a určuje, kterou verzi domovské stránky YouTube získáte, pokud jej navštívíte.
YouTube Pref CookieYoutube specifické cookieSoubor cookie PREF může ukládat vaše preference a další informace, zejména preferovaný jazyk (např. Angličtinu), počet výsledků vyhledávání, které chcete zobrazit na stránce (např. 10 nebo 20) a zda chcete mít filtr Bezpečné vyhledávání Google zapnuto.
Cookie-agreedSoubor cookie aplikaceTechnický soubor cookie pro správu informační zprávy o používání souborů cookie na webu.
EmbedP5layer.UserBandwidth,Soubor cookie aplikaceTechnický soubor cookie sloužící k poskytování dobré úrovně služeb pro videa (Kaltura) zobrazené na webu.
TimedText.Preferences1Soubor cookie aplikaceTechnický soubor cookie sloužící k poskytování dobré úrovně služeb pro videa (Kaltura) zobrazené na webu.
__utmaSoubor cookie služby AnalyticsCookies služby Analytics poskytované službou Google Analytics. Podrobnosti viz níže.
__utmbSoubor cookie služby AnalyticsCookies služby Analytics poskytované službou Google Analytics. Podrobnosti viz níže.
__utmcSoubor cookie služby AnalyticsCookies služby Analytics poskytované službou Google Analytics. Podrobnosti viz níže.
__utmzSoubor cookie služby AnalyticsCookies služby Analytics poskytované službou Google Analytics. Podrobnosti viz níže.
__utmvSoubor cookie služby AnalyticsCookies služby Analytics poskytované službou Google Analytics. Podrobnosti viz níže.
 

Obecné nastavení souborů cookie

Pomocí nastavení v prohlížeči můžete ovládat soubory cookie, které jsou nastaveny v počítači nebo v mobilním zařízení.
Cookies můžete vypnout ve webovém prohlížeči. Toto však zakáže všechny soubory cookie, které váš prohlížeč používá, včetně těch z jiných webových stránek, které mohou způsobit změnu nebo ztrátu určitých nastavení nebo informací. Zakázání souborů cookie může na našich webech změnit vaše prohlížení stránek nebo může ztížit navigaci po webu.

Analytické soubory cookie na webové stránce www.pamlinecz.cz

Tento web používá službu Google Analytics, webovou službu pro analýzu poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Informace vygenerované cookie o vašem používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) budou předány na server Google v USA a uloženy tam. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami na internetu a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Společnost Google nikdy nebude s vaší IP adresou spojovat žádné jiné údaje, které má společnost Google k dispozici. Instalaci souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči; Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, nebudete moci používat plnou funkcionalitu tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že společnost Google zpracovává údaje, které se vás týkají způsobem a pro výše uvedené účely.

Pro více informací o Analytics cookies klikněte zde.

Další alternativou k deaktivaci služby Google Analytics je instalace malého pluginu nabízeného společností Google pro hlavní prohlížeče.

Údaje shromážděné na webu

Každý návštěvník této stránky, který poskytuje informace společnosti SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., uděluje této společnosti veškerá přenositelná práva související s těmito informacemi a oprávňuje ji k tomu, aby je kdykoliv využila. Informace poskytované uživateli budou tedy považovány za veřejné, musejí být prokazatelné a nesmí poškozovat zájmy třetích stran.
Konkrétně informace týkající se osobních údajů shromážděných na těchto stránkách - návštěvníci jsou informováni o tom, že web používá několik operací zpracování, jejichž účelem je zajistit komunikaci a výměnu informací s návštěvníky. 
Zpracování těchto údajů zejména umožňuje: 
  • Odpovídat na písemné žádosti návštěvníků v různých sekcích určených k tomuto účelu,
  • Předávat dokumenty požadované návštěvníky, 
  • Správu registrace návštěvníků pro účast na akcích organizovaných Saint-Gobain PAM CZ s.r.o., 
  • Správu žádostí o zaměstnání, ať odpovídají nabídkám práce zveřejněným na webu nebo nikoliv. 

Shromážděné údaje:

  • Musí být výsledkem pouze jejich dobrovolného záznamu příslušným návštěvníkem,
  • Jsou určeny pouze pro interní použití osobami odpovědnými za zpracování žádosti návštěvníka,
  • Jsou uchovávány pouze tak dlouho, jak je potřeba k plnění výše uvedených účelů. 
 

V souladu s českým právním řádem a s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679 ze dne 14. dubna 2016 je každá osoba, která si přeje uplatnit práva na přístup, opravu, výmaz, přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy nebo právo na podání námitky proti zpracování osobních údajů, oprávněna tak učinit na: pam.marketing@saint-gobain.com či vyplněním formuláře: POŽADAVEK NA VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ. Pro případ, že by práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů vyplývající z platných právních předpisů byla porušena, má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 800).