NATURAL

Voda
Průmyslové aplikace

Řada NATURAL BioZinalium®


Referenční potrubní systém z tvárné litiny pro distribuční sítě vody

Systém NATURAL BioZinalium® zahrnuje trubky a tvarovky z tvárné litiny s vnitřním průměrem DN od 60 do 2000 mm, které jsou vhodné jak pro přepravu, tak pro rozvody vody v městských, příměstských i venkovských oblastech. 
 
NATURAL BioZinalium® představuje základní ucelený sortiment trubek, tvarovek a příslušenství, jehož všechny části jsou opatřeny ochrannými povlaky, které zajišťují extrémní odolnost i v agresivním prostředí. Pro svoje excelentní vlastnosti (trubky nabízejí jednoduché, bezpečné a dlouhodobé používání při plném zachování robustnosti a snadné montáže) a komplexnost systému je řada NATURAL BioZinalium® velmi oblíbena a hojně využívaná.
 
NATURAL pipes - Saint-Gobain PAM

Výhody 

Inovace: řada NATURAL BioZinalium® v sobě vhodně skloubila zkušenosti z minulosti s pokročilými technologiemi a nabízí jednoduché, snadno instalovatelné řešení, které zajišťuje bezpečný spolehlivý provoz a extrémně dlouhou životnost. 

Vnější povrchová ochrana:  trubky řady NATURAL BioZinalium® identifikované modrou barvou využívají vnější povrchovou ochranu BioZinalium®, která zajišťuje extrémní trvanlivost v podzemních podmínkách. Ochrana BioZinalium®se skládá ze dvou vrstev: žárově nanášené slitiny zinku a hliníku (85%-15%) obohacené  měď o hmotnosti 400 g/m2 a modrého krycího povlaku AQUACOAT, který je šetrný k okolnímu prostředí (neobsahuje VOC a BPA).

 

Vnitřní vyložení: standardní vnitřní ochrana trubek NATURAL BioZinalium® je provedena odstředivě nanášenou maltou ze síranuvzdorného vysokopecního cementu. Výhodou procesu odstřeďování je skutečnost, že vzniklá vrstva je velmi hutná s hladkým vnitřním povrchem, z čehož vyplývají následující vlastnosti: malá pórovitost vyložení, dobrá přilnavost a hladký povrch.

Ochrana pro extrémní podmínky? V půdách, kde byla lokalizována biokoroze lze využít standardní řadu NATURAL BioZinalium®. Ve specifických podmínkách s extrémní úrovní agresivity a korozivity nebo při vedení agresivních vod, rizikem promrzání, nebo specifickými podmínkami uložení doporučujeme konzultovat volbu speciální vnitřní nebo vnější povrchové ochrany s našimi specialisty

  • NATURAL BioZinalium® PUR - trubka se speciální vnitřní povrchovou ochranou z polyuretanu, DN 100 - 2000 mm, např. pro přepravu agresivních vod (tvrdost <5°F)
  • speciální vnější ochrany pro potrubí uložené ve agresivních vnějších podmínkách
  • NATURAL BioZinalium® ISOPAM - trubka s vnější továrně provedenou tepelnou izolací ISOPAM

Flexibilita: automatické a mechanické těsnicí spoje garantují těsnost systému a umožňují velké úhlové vychýlení v hrdlech trubek a tvarovek. To umožňuje vytvářet na potrubí oblouky s velkým poloměrem bez použití tvarovek. V kombinaci s vůlí v podélném směru snášejí tyto spoje rovněž pohyby terénu nebo dilatace menšího rozsahu. Zámkové spoje mohou být použity pro vytvoření jištěného trubního úseku proti rozpojení při působení tahových sil.

Tlaková odolnost: Standardně jsou v nabídce trubky určené pro běžné tlaky v potrubních systémech, dle ČSN EN 545 označovaná jako preferovaná tlaková třída. V případech extrémních provozních tlaků v potrubí lze využít trubek NATURAL BioZinalium® ve vyšších tlakových řadách (např. tlaková řada HP nebo UNIVERSAL).

Bezpečnost:s bezpečnostním koeficientem větším než tři a hodnotami PFA vždy přesahujícími 40 barů pro DN 60 až 300, více než 30 barů pro DN 350 až 600 a více než 25 barů pro DN 700 až 2000 jsou trubky a tvarovky vysoce odolné vůči vnitřnímu tlaku. Mechanická pevnost trubek z tvárné litiny také minimalizuje dno výkopu, zásyp a okolní práce, takže pokládka trubek je v konečném důsledku velmi bezpečná a ekonomická.

Ekologicky šetrné: v souladu s naším závazkem trvale udržitelného rozvojie a v souladu s evropskými a mezinárodními standardy je povrchová ochrana BioZinalium® vyráběna pomocí emulze akrylové PVDC pryskyřice na bázi vody, které neobsahuje organická rozpouštědla či bisfenol A (BPA free). Ve skutečnosti přispívá také ke snížení emisí těkavých organických sloučenin do atmosféry (VOC free). Ve skutečnosti přispívá ke snížení emisí těkavých organických sloučenin do atmosféry.

NATURAL pipe - Saint-Gobain PAM
 
Naše řešení

Pitná voda

Potrubní řešení z tvárné litiny pro kompletní cyklus dopravy vody

Společnost Saint-Gobain PAM dodává potrubí z tvárné litiny po celém světě a zajišťuje dopravu vody ze zdroje na úpravy a dále na místa konečné spotřeby. Naše řešení jsou vhodná pro všechny typy vod a pokrývají celý cyklus přepravy vody, od gravitačního zásobování, filtrace povrchových a podzemních vod, odsolování mořské vody až po zpracování a skladování a následnou distribuci spotřebitelům a průmyslovým objektům.

Investice do renovace vodovodních systémů mají pozvolna klesající tendenci, a proto roste poptávka po potrubí s dlouhou životností. Naše trubky, armatury, tvarovky i příslušenství z tvárné litiny se vyznačují dlouhou životností a rovněž si získaly i prvotřídní pověst jak pro svoji těsnost, tak i pro tlakovou odolnost.

Snažíme se o zachování kvality a množství vody jako cenného zdroje a zajišťujeme její distribuci ve všech situacích, i tam, kde mohou nastat problémy spojené s mechanickým namáháním, nárůstem tlaku či omezeními životního prostředí případně čímkoli jiným. 

Pro samotné zásobování vodou máme k dispozici přes 10 000 kusů trubek, armatur a spojů, abychom zvládli všechny možné situace a vyloučili všechna rizika spojená s jejich přepravou, manipulací, instalací a provozem.

více informací

Viz také

Řešení pro potrubní systémy určené pro dopravu, úpravu a rozvod pitné vody.