NATURAL

Voda
Průmyslové aplikace

Řada NATURAL

Referenční potrubní systém z tvárné litiny pro distribuční sítě vody

Systém NATURAL zahrnuje trubky a tvarovky z tvárné litiny s průměrem od 60 do 1000 mm, které jsou vhodné jak pro přepravu, tak pro rozvody vody v městských, příměstských i venkovských oblastech. 
 
Představuje kompletní sortiment, jelikož k trubkám NATURAL s hrdly STANDARD jsou přidruženy tvarovky s hrdlem STANDARD či EXPRESS a příslušenství, jehož všechny části jsou opatřeny speciálními ochrannými povlaky, které zajišťují extrémní odolnost i v agresivním prostředí. Pro svoje vlastnosti (trubky nabízejí jednoduché, bezpečné a dlouhodobé používání při plném zachování robustnosti a snadné montáže) a komplexnost je řada NATURAL velmi oblíbena a hojně využívaná.
 
NATURAL pipes - Saint-Gobain PAM
Caption: 
Trubky NATURAL

Výhody 

Inovace: řada NATURAL v sobě vhodně skloubila zkušenosti z minulosti s pokročilými technologiemi a nabízí jednoduché, bezpečné a dlouhodobé používání při plném zachování robustnosti a snadné montáže. 

Vnější povrchová ochrana:  trubky řady NATURAL využívají inovativní vnější povrchové ochrany BioZinalium, která zajišťuje extrémní trvanlivost v podzemních podmínkách. BioZinalium se skládá ze dvou vrstev: žárově nanášené slitiny zinku a hliníku (85%-15%) obohacené  měď o hmotnosti 400 g/m2 a ochranného nátěru akrylové modré barvy nazývaného AQUACOAT, který neobsahuje VOC a BPA.

Vnitřní vyložení: standardní vnitřní ochrana trubek NATURAL je provedena odstředivě nanášenou maltou ze síranuvzdorného vysokopecního cementu. Výhodou procesu odstřeďování je skutečnost, že vzniklá vrstva je velmi hutná s hladkým vnitřním lícem, z čehož vyplývají následující vlastnosti: malá pórovitost vystýlky, dobrá přilnavost a hladký povrch.

Ochrana pro extrémní podmínky? V půdách, kde byla lokalizována biokoroze lze využít standardní řadu NATURAL BioZinalium. Ve specifických podmínkách s extrémní úrovní agresivity a korozivity nebo při vedení agresivních vod, doporučujeme zvolit speciální povrchové ochrany proti korozi:

• NATURAL PUR vnitřní ochrana při přepravě agresivních vod (tvrdost <5°F)

• speciální vnější ochrany pro potrubí uložené ve agresivních vnějších podmínkách

Flexibilita: automatický spoj STANDARD a mechanický spoj EXPRESS garantují vodotěsnost a umožňují velké úhlové vychýlení v hrdlech trubek. To umožňuje vytvářet na potrubí oblouky s velkým poloměrem bez použití tvarovek. V kombinaci s vůlí v podélném směru snášejí tyto spoje rovněž pohyby terénu nebo dilatace menšího rozsahu. Zámkové spoje (STANDARD Vi a EXPRESS Vi) mohou být použity pro vytvoření jištěného trubního úseku, zatímco řada UNIVERSAL je k dispozici pro extrémní provozní tlaky v síti.

Bezpečnost: trubky a tvarovky řady NATURAL jsou vysoce odolné vůči vnitřnímu tlaku, jestliže je koeficient bezpečnosti větší než 3 a hodnoty PFA (přípustný provozní tlak) jsou minimálně 40 bar v rozsahu DN 60 až 300 a minimálně 30 bar v rozsahu DN 350 až 600.  Robustnost a odolnost potrubí z tvárné litiny dovoluje zmenšit rozměry pískového lože a výšku zásypu na minimum, a tak učinit uložení bezpečnější a ekonomičtější.  

Ekologicky šetrné: v souladu s naším závazkem k udržitelnému rozvoji a v souladu s evropskými a mezinárodními standardy se povrchová úprava BioZinalium vyrábí pomocí emulze akrylové PVDC pryskyřice na bázi vody, které neobsahuje organická rozpouštědla či bisfenol A (BPA). 

DN :  60 až 1000
PFA : > 40 bar (od 60 až 300), > 30 bar (od 350 až 600), > 25 bar (od 700 do 1000)
NATURAL pipe - Saint-Gobain PAM
Caption: 
Pokládka trubky NATURAL
 
Související dokumenty
Naše řešení

Pitná voda

Potrubní řešení z tvárné litiny pro kompletní cyklus dopravy vody

Společnost Saint-Gobain PAM dodává potrubí z tvárné litiny po celém světě a zajišťuje dopravu vody ze zdroje na úpravy a dále na místa konečné spotřeby. Naše řešení jsou vhodná pro všechny typy vod a pokrývají celý cyklus přepravy vody, od gravitačního zásobování, filtrace povrchových a podzemních vod, odsolování mořské vody až po zpracování a skladování a následnou distribuci spotřebitelům a průmyslovým objektům.

Investice do renovace vodovodních systémů mají pozvolna klesající tendenci, a proto roste poptávka po potrubí s dlouhou životností. Naše trubky, armatury, tvarovky i příslušenství z tvárné litiny se vyznačují dlouhou životností a rovněž si získaly i prvotřídní pověst jak pro svoji těsnost, tak i pro tlakovou odolnost.

Snažíme se o zachování kvality a množství vody jako cenného zdroje a zajišťujeme její distribuci ve všech situacích, i tam, kde mohou nastat problémy spojené s mechanickým namáháním, nárůstem tlaku či omezeními životního prostředí případně čímkoli jiným. 

Pro samotné zásobování vodou máme k dispozici přes 10 000 kusů trubek, armatur a spojů, abychom zvládli všechny možné situace a vyloučili všechna rizika spojená s jejich přepravou, manipulací, instalací a provozem.

více informací

Viz také

Řešení pro potrubní systémy určené pro dopravu, úpravu a rozvod pitné vody.