Inovace

Voda

Inovace jádrem naší strategie 

Společnost Saint-Gobain PAM již od svého vzniku plně respektuje při vývoji a výrobě svých produktů vodu jako vzácný a jedinečný přírodní zdroj, který je třeba ochraňovat.  

Svoji strategii založila společnost Saint-Gobain PAM na dvou silných bodech:

  • technologické inovace (odstřeďování, tvárná litina, speciální ochranné vrstvy atd.),
  • internacionalizace.

V současné době pracuje přibližně 150 inženýrů a partnerských univerzit na inovacích a průmyslovém vývoji, díky nimž společnost Saint-Gobain PAM vlastní 1500 patentů registrovaných po celém světě pro více než 150 vynálezů.
Ochota inovovat je hnací silou a klíčem úspěchu prosadit se a nabízet produkty vyhovující neustále se měnícím potřebám trhů a společnosti. 

Každoročně se 30 až 40 % obratu společnosti Saint-Gobain PAM uskutečňuje prodejem nových výrobků uvedených na trh za posledních 5 let.

Výzkum a vývoj 

Výzkumní inženýři společnosti PAM ve spolupráci s mnoha iniverzitami každoročně přihlásí na sto patentů a 50 vynálezů u Francouzského národního institutu průmyslového vlastnictví. Jejich odborné znalosti v oblasti metalurgie, odolnosti materiálů, speciálních ochran a nátěrů a výrobních procesů umožňují zákazníkům nabízet nově dostupná a stále efektivnější řešení. 

V každém kroku od návrhu až po dodání produktů je přístup společnosti Saint-Gobain PAM založen na odpovědných a udržitelných vzorcích spotřeby a výroby. Díky moderním technologiím a prioritě výzkumu a vývoje společnost Saint-Gobain PAM může vždy nabídnout svým zákazníkům vysoce kvalitní řešení, která jsou dlouhotrvající, spolehlivá, ergonomická a hospodárná.

Všechny produkty, které společnost Saint-Gobain PAM nabízí (více než 50 000 - trubky, tvarovky, armatury, spoje či příslušenství) odpovídají evropským a mezinárodním standardům. 

Věděli jste?

Společnost Saint-Gobain PAM vyvinula software schopný vytvářet výkresy trubek a armatur používaných ve stavebních a vodovodních systémech, tzv. PAMCAD. Tento software umožňuje generované výkresy prohlížet z několika úhlů, čímž poskytuje projekčnímu oddělení si rychle a snadno vytvářet představu o použitých produktech a návrhu celé sítě.  

 

Zákazník v jádru našeho podnikání 

Společnost Sint-Gobain PAM nabízí ke svému kvalitnímu sortimentu produktů přidanou hodnotu ve formě nabízených projektových služeb, dodání a samotnou údržbu. Díky celosvětovému zastoupení je firma schopna nabídnout obchodní a technickou pomoc kdekoli na světě. Saint-Gobain PAM dává přednost skutečnému partnerství se svými zákazníky, razí heslo, že každý zákazník je pro ni jádrem jejího podnikání, protože to on má mít prospěch ze všech neustálých inovací a technického pokroku a vylepšení. 
 

Obrázky

Inovace
Inovace
Makro pohled na tvárnou litinu
Makro pohled na tvárnou litinu

Viz také

Udržitelná řešení od surovinového zdroje po celou dobu životnosti výrobku
Koncept udržitelného rozvoje, který ovlivňuje budoucnost vody