Slovník pojmů

K

Kv

Kv vyjadřuje protékající množství vody v m3/h při teplotě 20 ° C, která prochází uzávěrem a způsobuje tlakovou ztrátu 1 bar. Kv se mění v závislosti na stupni otevření klapky a jeho DN.

N

NBR

Nitril-Butadien-Rubber : elastomer používaný k výrobě těsnění, zvláště odolný vůči odpadním látkám, které se vyskytují v hygienických zařízeních a navíc k těm, které obsahují uhlovodíky (systém INTEGRAL, PLUVIAL…).

R

Rozvodná síť

Ve smyslu normy EN 805: rozvodná síť je síť ve které je průtok a / nebo tlak vytvářen gravitační silou. Existují dva druhy gravitačního rozvodu: tlakový a beztlakový gravitační rozvod.