ISOPAM CZ

Voda
Kanalizace
Průmyslové aplikace
Speciální aplikace

Systém ISOPAM CZ

Potrubí z tvárné litiny s tepelnou izolací


Systém trubek a tvarovek z tvárné litiny včetně spojů s továrně provedenou tepelnou izolací ISOPAM. Izolace chrání medium v potrubí proti rychlému zamrzání nebo naopak proti nežádoucímu ohřátí.  ISOPAM je vhodný systém pro aplikace, kde je potrubí vystaveno nebezpeční zamrznutí nebo kde je potřeba zajistit konstantní teplotu vedeného media.
Riziko zamrznutí media v potrubí je především při umístění potrubí na mostech, na vstupu/výstupu z portálu tunelu a obecně u vedení potrubí nad zemí  nebo  v zámrzné hloubce.
 
Systém ISOPAM zahrnuje trubky NATURAL BioZinalium ISOPAM (pro vodovody) či INTEGRAL BioZinalium ISOPAM (pro kanalizace) a tvarovky (pouze hrdlová kolena) v rozsahu průměrů DN 60 až 600 mm (větší dimenze konzultujte).

 

Tato unikátní tepelná ochrana potrubí z tvárné litiny je uceleným systémem díky:

 • tepelně izolační výplni z polyuretanové pěny s vysokou hustotou, která vyplňuje prostor mezi litinovou trubkou a vnějším pláštěm;
 • vnějšímu plášti z polyetylenu (PEHD) nebo z plechu (SPIRO - provedení pozink nebo nerez);
 • zachování flexibility spojů - specifická technologie izolace hrdlových spojů využívající distanční vložky z pěnové pryže (mechovky) vsazené do mezery mezi dvěma izolovanými prvky (eliminuje riziko tepelných mostů, ale ponechává možnost úhlové výchylky ve spoji);
 • vnější izolací spoje pomocí termosmrštitelné manžety(pro PEHD) nebo plechového pouzdra (pro SPIRO); 
 • těsnému ukončení izolace při přechodu z izolovaného potrubí na neizolované pomocí termosmrštitelné koncové manžety. 
 

Výhody

Montáž potrubí z tvárné litiny s tepelnou izolací ISOPAM je velmi snadná a rychlá v porovnání s prováděním dodatečné tepelné izolace na stavbě. Jakmile jsou trubky uloženy na podpěry a na hladký konec je nasunuta distanční vložka,  lze okamžitě provést montáž hrdlového spoje. Tím je ihned zajištěna kontinuita tepelné izolace. Následně po montáži se místo styku izolací dvou trubek či kolen ochrání proti zatékající vodě - termosmrštitelnou manžetou či plechovým límcem (dle typu vnějšího pláště). Potrubí je ihned po montáži připraveno na zkoušky a provoz.

Trubky NATURAL ISOPAM PEHD UNI Ve

Varianty provedení izolace ISOPAM

 • polyuretanová pěna + vnější plášť z PEHD
 • polyuretanová pěna + vnější plášť  oplechováním SPIRO (ocel)
 • polyuretanová pěna + vnější plášť  oplechováním (nerez)

Volba varianty provedení záleží zejména místě uložení izolovaného potrubí. Pro potrubí pro uložení do země nebo mimo přímé UV záření  se obvykle volí varianta s pláštěm z polyetylenu, pro uložení na přímé slunce je vhodnější varianta s oplechováním. 

 

Základní parametry vnějšího pláště systému ISOPAM CZ:

 • vnější průměr pláště DR je stejný pro variantu pláště PEHD i SPIRO a je také jednotný pro jakýkoliv typ hrdla (jednokomorová STD i dvoukomorová UNIVERSAL)
 • vnějšj průměr izolace tvarovek (hrdlová kolena) je stejný jako u trubek daného DN
 • kompletace ochrany spoje zahrnuje distanční vložku "mechovku" a překrytí systémovou manžetou (termosmrštitelná manžeta pro PEHD nebo plechové pouzdro pro SPIRO)
 • pro ukončení izolovaného úseku použijte koncovou termosmrštitelnou manžetu, která zabrání nasáknutí izolace vodou

Popis trubky ISOPAM PEHD s hrdlem STANDARD

Vnější průměr izolace DR (mm)
DN6080100125150200250300350400450500600
DR180200225250280355400450500560630710800

 

Vhodné provedení pro Vaši konkrétní aplikaci Vám pomůže nalézt naše technická podpora.

Viz také

Pokládka potrubí z tvárné litiny s vnější tepelnou izolací ISOPAM je stejně jednoduchá jako pokládka potrubí se základní povrchovou ochranou. Několik operací a opatření specifických pro předizolované potrubí je popsáno v této části.
Položit potrubí sestavené z hrdlových trubek na most znamená vyřešit uložení na podpěrách, vyrovnání tepelných dilatací mostu i potrubí, ukotvení prvků namáhaných hydraulickým tlakem a ochranu proti mrazu (pokud je to nutné).
Systém ISOPAM s továrně provedenou tepelnou izolací chrání systém před promrzáním či ohříváním.
Řešení z tvárné litiny pro energetiku, zasněžování, geotechnologii, bezvýkopovou pokládku, s tepelnou izolací a další aplikace