INTEGRAL

Kanalizace
Průmyslové aplikace
Speciální aplikace

Řada INTEGRAL

Pro gravitační i výtlačné kanalizační systémy

Potrubní systém INTEGRAL z tvárné litiny je speciálně navržen pro gravitační i výtlačné kanalizační systémy. Zahrnuje trubky délky šesti, sedmi nebo osmi metrů pokrývající průměry od DN 80 do DN 2000 m, tvarovky a příslušenství s těsnicími spoji nebo s možností využití jištěných zámkových spojů


Výhody

 • Silná odolnost trubek z tvárné litiny k chemikáliím, obrusu a vysokým teplotám díky použití charakteristického vnitřního vyložení z hlinitanového cementu. 
 • Nepórovitý a nepropustný: díky vnější ochranné vrstvě z žárového pokovení zinku či slitiny zinku a hliníku spolu s červenohnědou vrstvou epoxidu.
 • Stabilita: automaticky násuvné spoje s nitrilovými těsnicími kroužky umožňují úhlovou výchylku ve spoji, díky čemuž se potrubí nenásilně přizpůsobí pohybům půdy, náhodným tlakům a nárazům a současně spoj chrání proti pronikání kořenů.
 • Zámkový spoj: tvořený těsnicím pryžovým kroužkem s kovovými zakusovacími segmenty zachycuje axiální síly a eliminuje potřebu betonových bloků a tím snižuje náklady na montáž u tlakových systémů. 
 • Flexibilita: řada INTEGRAL je vhodná pro všechny typy prostředí a odpadní vody, zvláště pokud je používána spolu s dalšími ochrannými řešeními nabízených společností Saint-Gobain PAM.
   

Dostupné produkty

 • INTEGRAL pH1: trubka určená k přepravě vysoce agresivních odpadních vod, vnitřní vyložení polyuretanem. 
 • INTEGRAL TT-PUX: trubka určená pro extrémní případy korozivity okolního prostředí, vyžadující speciální vnější ochranu polyuretanem a vnitřní vyložení hlinitanovým cementem. 
 • INTEGRAL TT-PE: trubka určená pro extrémní případy vysoké korozivity okolního prostředí, vyžadující speciální vnější ochranu žárovým pokovením + extrudovaný polyetylen a vnitřní vyložení hlinitanovým cementem.
 • INTEGRAL (ISOPAM): trubka určená k ochraně přepravovaných odpadních vod před promrzáním (most, nízké krytí) s vnější ochranou z polyuretanové pěny + ochrannho polyetylénového nebo plechového pláště a s vnitřním vyložením z hlinitanového cementu. 
Trubka INTEGRAL
Caption: 
Trubka INTEGRAL
Naše řešení

Tlaková kanalizace

Řešení pro tlakovou kanalizaci

Všude tam, kde kvůli geografickým či jiným překážkám nelze využít gravitační kanalizaci, je nutno zvolit kanalizaci tlakovou. Společnost Saint-Gobain PAM nabízí pro tlakovou kanalizaci svoji řadu INTEGRAL či INTEGRAL PH1, řešení vhodná pro odvod vysoce agresivních vod či pro extrémní případy korozivity okolního prostředí. 

Alternativním řešením pro běžnou tlakovou kanalizaci vám doporučíme produktovou řadu řada TOPAZ, která je určena pro odvod odpadní vody malých průměrů DN/OD 75 až 160 mm a je vhodná do většiny půd. Jedná se o kompletní a ucelený systém včetně široké škály tvarovek, armatur a příslušenství.

 

více informací

Odpadní a dešťová voda

Odpadní a dešťová voda

Řešení přizpůsobená kanalizacím

Společnost Saint-Gobain PAM nabízí kompletní sortiment pro kanalizační sítě, který se plně přizpůsobí druhu odváděné vody a distribučním sítím dle toho, zda se jedná o:
 • Odpadní a dešťovou vodu, kde těsné spoje mohou zabránit kontaminované vodě v síti, nebo
 • Samostatný kanalizační systém - tlakový či gravitační.
 
více informací

Viz také

Řešení přizpůsobená kanalizacím
Řešení pro tlakovou kanalizaci
Potrubní řešení z tvárné litiny pro dopravu surové vody.