INTEGRAL

Kanalizace
Průmyslové aplikace
Speciální aplikace

Řada INTEGRAL

Referenční potrubní systém z tvárné litiny pro gravitační i výtlačné kanalizační systémy

Systém INTEGRAL z tvárné litiny je speciálně navržen univerzálně pro gravitační i výtlačné kanalizační systémy. Zahrnuje trubky délky šesti, sedmi nebo osmi metrů  (dle DN) pokrývající průměry od DN 80 do DN 2000 mm, tvarovky a příslušenství s těsnicími spoji nebo s možností využití jištěných zámkových spojů. Spoje pro kanalizace jsou vyrobeny z pryže v kvalitě NBR.


Výhody

 • Silná odolnost trubek a tvarovek z tvárné litiny k chemikáliím, obrusu a vysokým teplotám díky svému odolnému vnitřnímu vyložení. 

  • trubky DN 80 až 125 mm INTEGRAL BioZinalium® DUCTAN - vnitřní vyložení termoplastickým polymerem DUCTAN ultramarínové modré barvy

  • trubky DN 150 až 2000 mm INTEGRAL BioZinalium® - vnitřní vyložení z odstředivě nanášené malty z hlinitanového cementu 

  • tvarovky a příslušenství DN 80 až 2000 mm - vnitřní a vnější povlak práškovým epoxidem

 • Těsnost a nepropustnost: kombinace trubky/tvarovky z tvárné litiny dle ČSN EN 598, kvalitním povrchových ochranám a bezpečným výkonným spojům je systém INTEGRAL zaručuje, že potrubní systém bude ihned po montáži vodotěsný bez nepříjemných překvapení při zkouškách těsnosti a zůstane těsný i v průběhu času.

 • Bezpečnost: s automatickými násuvnými těsnicími spoji vyrobenými z nitrilu je umožněno v každém hrdle úhlové odklonění, které zaručuje bezpečnost systému proti pohybu půdy, náhodným tlakovým rázům, vodnímu rázu. Obrovská míra komprese elastomerových těsnění zabraňuje infiltraci, úniku vody, pronikání kořenů a kamínků do spojů.

 • Jištění tahových sil: systém INTEGRAL může být vystaven působení tahových axiálních sil např. u tlakových kanalizací. Působící síly lze bezpečně a účinně eliminovat využitím opěrných bloků nebo zámkových spojů

 • Ekologicky šetrné: v souladu s naším závazkem trvale udržitelného rozvojie a v souladu s evropskými a mezinárodními standardy je povrchová ochrana BioZinalium® vyráběna pomocí emulze akrylové PVDC pryskyřice na bázi vody, které neobsahuje organická rozpouštědla či bisfenol A (BPA free). Ve skutečnosti přispívá také ke snížení emisí těkavých organických sloučenin do atmosféry (VOC free). Ve skutečnosti přispívá ke snížení emisí těkavých organických sloučenin do atmosféry.

Ochrana pro extrémní podmínky? V půdách, kde byla lokalizována biokoroze lze využít standardní řadu trubek INTEGRAL BioZinalium®. Ve specifických podmínkách s extrémní úrovní agresivity a korozivity nebo při vedení extrémních agresivních odpadních vod, kalů, při pokládce do míst s rizikem promrzání, nebo pro pokládku se specifickými podmínkami uložení doporučujeme konzultovat volbu speciální vnitřní nebo vnější povrchové ochrany s našimi specialisty

Dostupné produkty

 • INTEGRAL BioZinalium® : trubka pro standardní kanalizační aplikace DN 150 - 2000 mm, vnitřní vyložení z cementové malty
 • INTEGRAL BioZinalium® DUCTAN: trubka pro standardní kanalizační aplikace DN 80 - 125, vnitřní vyložení DUCTAN
 • INTEGRAL pH1: trubka určená k přepravě vysoce agresivních odpadních vod, vnitřní vyložení polyuretanem. 
 • INTEGRAL TT-PUX: trubka určená pro extrémní případy korozivity okolního prostředí, vyžadující speciální vnější ochranu polyuretanem a vnitřní vyložení z cementové malty. 
 • INTEGRAL TT-PE: trubka určená pro extrémní případy vysoké korozivity okolního prostředí, vyžadující speciální vnější ochranu žárovým pokovením + extrudovaný polyetylen a vnitřní vyložení hlinitanovým cementem.
 • INTEGRAL ZMU: trubka se speciální vnější mechanickou ochranou z cementu pro uložení do kamenitého či agresivního prostředí, vnitřní vyložení z cementové malty
 • INTEGRAL BioZinalium® ISOPAM: základní trubka INTEGRAL BioZinalium® s vnější tepelnou izolací je určená k ochraně přepravovaných odpadních vod před promrzáním (most, nízké krytí). Tepelná izolace z polyuretanové pěny + ochranný plášť  z PEHD nebo plechu, vnitřní vyložení z cementové malty. 
Trubka INTEGRAL
Caption: 
Trubka INTEGRAL
Naše řešení

Tlaková kanalizace

Řešení pro tlakovou kanalizaci

Všude tam, kde kvůli geografickým či jiným překážkám nelze využít gravitační kanalizaci, je nutno zvolit kanalizaci tlakovou. Společnost Saint-Gobain PAM nabízí pro tlakovou kanalizaci svoji řadu TOPAZINTEGRAL či INTEGRAL PH1, řešení vhodná pro odvod vysoce agresivních vod či pro extrémní případy korozivity okolního prostředí. 

Pro čistě dešťovou gravitační i tlakovou kanalizaci je našim doporučením produktová řada PLUVIAL či INTEGRAL.

Bezpečným a ekonomickým řešením pro běžnou tlakovou kanalizaci malých profilů je produktová řada TOPAZ. Řada TOPAZ je kanalizační obdobou vodovodního systému BLUTOP malých profilů kompatibilní s plastovými potrubními systémy. Systémy TOPAZ a BLUTOP jsou vhodné pro řešení potrubí malých průměrů DN/OD 75 až 160 mm a jsou vhodná do většiny půd. Jedná se o kompletní a ucelené systémy včetně široké škály tvarovek, armatur a příslušenství.

 

více informací

Odpadní a dešťová voda

Odpadní a dešťová voda

Řešení přizpůsobená kanalizacím

Společnost Saint-Gobain PAM nabízí kompletní sortiment pro kanalizační sítě, který se plně přizpůsobí druhu odváděné vody a distribučním sítím dle toho, zda se jedná o:
 • gravitační odvod 
 • tlakový režim
 • složení vedené vody (splašková, dešťová, speciální vysoce agresivní)

 

Pro gravitační kanalizace (dešťové, splaškové) je speciálně navržena řada BIOGAN DN 150 a 200, případně lze využít univerzální kanalizační řady INTEGRAL DN 80 až 2000.

Pro čistě dešťovou gravitační i tlakovou kanalizaci je našim doporučením produktová řada PLUVIAL DN 350 až 2000 či univerzální řada INTEGRAL DN 80 až 2000.

Pro tlakovou kanalizaci jsou určeny řady INTEGRAL DN 80 až 2000 a pro agresivní vody řada TOPAZ DN/OD 75 až160 a INTEGRAL PH1 DN 150 až 2000.

 

více informací

Viz také

Řešení přizpůsobená kanalizacím
Řešení pro tlakovou kanalizaci
Potrubní řešení z tvárné litiny pro dopravu surové vody.