Install Plus

Poklopy a mříže

Install Plus

Install Plus je souprava pomocných nylonových šroubů pro snadnou instalaci a výškové urovnání poklopů a mříží při uložení pomocí zálivkových betonů.

Install Plus
Caption: 
Install Plus

Souprava šroubů pomáhá zjednodušit instalaci a zajistit přesnost a správnost uložení poklopů a mříží v souladu s pokyny pro pokládku.

Vzhledem k tomu, že se rychlost a frekvence provozu neustále zvyšuje, je kladen větší důraz na hladký provoz silniční sítě. Aby se toto zajistilo, je důležité předcházet nutnosti rekonstrukce šachtových poklopů a mříží. Toho lze dosáhnout pouze v případě, že se práce řídí specifikacemi materiálů a instalačními pokyny pro poklopy a mříže.

Rekonstrukce poklopu způsobená špatnou či nesprávně pochopenou instalací, použitím nevhodných materiálů nebo nesprávným provozováním je finančně náročná a obvykle vyvolá významná omezení dopravy v dané lokalitě. Potřeba rekonstrukce poklopu/mříže může být výrazně omezena dodržováním jednoduchých pravidel pro pokládku.

Install Plus - souprava pro správnou instalaci poklopů

V rámci svého výzkumného a vývojového programu se společnost Saint-Gobain PAM UK zaměřila na řešení, které podpoří správný přístup k instalaci. Klíčovým cílem programu je poskytnout svým zákazníkům systém, který zkrátí dobu potřebnou k instalaci a efektivnímu využití směsí a materiálů, čímž dojde ke snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Výsledkem výzkumu je vyvinují vyrovnávacího systému Install Plus, který je navržen tak, aby pomohl eliminovat problémy, s nimiž se zákazníci běžně setkávají při instalaci poklopů a mříží, zejména při umístění v dopravně zatížené komunikaci. Existuje celá řada klíčových prvků pokládky, jejichž vzájemná kombinace je klíčem k zajištění trvanlivosti a dlouhodobé výkonnosti instalovaného zařízení.

  • Výška podkladního betonu (maltové směsi) je zajištěna 4 nylonovými vložkami výšky 15 mm, které jsou situovány na spodní straně rámu. Spodní podložky nylonového šroubu jsou přednastaveny tak, aby garantovaly vytvoření minimální a konzistentní tloušťky podkladní malty  15 mm. 

 

Install plus - rozměry podložek
Caption: 
Install plus - rozměry podložek

  • Zalití spodní části rámu tvaru L pomocí tekuté zálivkou z maltové směsi vytváří homogenní vrstvu nad i pod spodním okrajem rámu tvaru L. Použitím horní podložky šroubu výšky 20 mm si zajistíte ukazatel výšky maltové zálivky nad spodní okraj rámu. V okamžiku, kdy horní podložka šroubu zmizí v zálivce je zajištěno, že je dosaženo min. doporučené výšky 20 mm zálivky nad spodní okraj rámu.

Install Plus - řez šroubem

  • Výškové nastavení a  a sklon rámu jsou klíčové parametry pokládky. Je důležité, aby horní část rámu byla v jedné rovině s okolním povrchem. Pro přizpůsobení změnám příčného a podélného sklonu lze pomocí otáčení 4 nylonových šroubů ve směru hodinových ručiček provést další nastavení tak, aby se rám zvýšil na požadovanou konečnou úroveň. Šrouby mají rozsah nastavení 15 mm až 50 mm

Install Plus - horní podložka
Caption: 
Install Plus - horní podložka

V současné době jsou soupravě Install Plus přizpůsobeny rámy poklopu REXESS 2 a OPT-EMAX, nicméně vzhledem k pozitivním ohlasům od zákazníků budou pro použití soupravy Install Plus upraveny i další rámy tvaru L. Aktuální nabídku konzultujte. 

 

 

Související dokumenty
Galerie obrázků
video INSTALL PLUS
Install plus - rozměry podložek

Viz také

Poklopy a mříže tvoří důležité rozhraní mezi vozovkou a podzemní sítí.