GEOFLEX

Speciální aplikace

Řada GEOFLEX

Tvarovka z tvárné litiny, která odolá nepředvídatelným geotechnickým událostem

 

GEOFLEX je kluzná, flexibilní a prodloužitelná tvarovka z tvárné litiny, která je k dispozici v průměrech DN 100 až 1800 mm. Tato tvarovka byla vyvinuta pro ochranu potrubí před událostmi seismického nebo geotechnického původu, jako jsou pohyby podloží, sesuvy půdy, poklesy, zemětřesení, tsunami, přílivové vlny atd.

Flexibilní tvarovka GEOFLEX, seismické oblasti
Caption: 
GEOFLEX - kluzná tvarovka z tvárné litiny - flexibilní a prodloužitelná

 

Různé přírodní jevy mohou ovlivnit klíčovou infrastrukturu, jako například: elektrárny, jaderné reaktory, přehrady, nádrže a vodojemy, dálnice, tunely, vysokorychlostní železnice stavidla ..., a proto jejich potrubní systémy vyžadují jedinečnou ochranu.

Tvarovka GEOFLEX je výsledkem vývoje inovativní a unikátní konstrukce, která se skládá z kluzné manžety a dvou přírubových kulových kloubů, které jsou sestaveny bez použití šroubů. Řada GEOFLEX nabízí vynikající mechanickou pevnost a vysokou odolnost proti rozpojení.

Konstrukce tvarovek GEOFLEX byla podrobena celé řadě testů, pro ověření jejího chování při vysokém zatížení vzhledem k velmi závažným geotechnickým podmínkám pro které je určena a tvarovka GEOFLEX splňuje normu ISO 16134 „Konstrukce potrubí z tvárné litiny odolná zemětřesení a sedání".

 

Výhody

  • Vychýlení a úhlová odchylka: každý z kulových kloubů nabízí úhlovou výchylku mezi 38° a 40°. Díky nabídcerůzných délek manžety, GEOFLEX odolává poklesům půdy až 600 mm. Širšího rozsahu lze docílit vložením dvou tvarovek za sebou.
  • Kapacita expanze / kontrakce: klouzání manžety v kontrakci nebo expanzi mezi každým kulovým kloubovým spojem znamená, že lze dosáhnout podstatného axiálního posunutí.
  • Svoboda otáčení: kromě schopnosti absorbovat axiální posunutí a vychýlení se může GEOFLEX volně otáčet také na kulových kloubech, což pomáhá předcházet jakémkuolik poškození přírub a přírubového spoje.
  • Snadná instalace: GEOFLEX se připojuje k potrubí z tvárné litiny nebo oceli přes přírubu pomocí hrdlových tvarovek s přírubou (E) nebo přírubových tvarovek s hladkým koncem (F).

 

instable ground pipe fitting
Související dokumenty
Galerie obrázků
  • GEOFLEX - tvarovka
  • flexibilní pohyby s dvojitým kulovým kloubem
  • GEOFLEX - Fitting
  • GEOFLEX - tvarovka
  • flexibilní pohyby s dvojitým kulovým kloubem
  • GEOFLEX - Fitting
vidéo d'animation du raccord geoflex par saint gobain pam conçu pour resister aux contraintes geo techniques

Viz také

Řešení z tvárné litiny pro energetiku, zasněžování, geotechnologii, bezvýkopovou pokládku, s tepelnou izolací a další aplikace
Potrubí z tvárné litiny a nestabilní podloží
Řešení potrubních systémů pro průmyslové aplikace s ověřenými vlastnostmi.