ductile iron pipe nicaragua latin america

Ranges

Discover our ranges grouped by domains (Water, Sewerage)...

Voda

Potrubí pro vysokotlaké systémy, například přívod vody k zasněžovacím dělům
Ochrana trubek slitinou zinku a hliníku obohacenou mědí a nátěrem AQUACOAT.
Kombinace vědeckých inovací specifických pro systémy rozvodu vody.
Potrubí z tvárné litiny velkých průměrů pro velké vodovodní přivaděče
Systém pro bezvýkopové pokládky potrubí
Přírubové uzavírací armatury EUROSTOP z tvárné litiny
Potrubí z tvárné litiny s tepelnou izolací proti mrazu a teplotám
Tvarovky z tvárné litiny pro tlakové potrubí z plastů
Referenční potrubní systém z tvárné litiny pro distribuční sítě vody
PUR
Doprava měkkých nebo agresivních vod
Trubky do vysoce agresivních zemin vč. bludných proudů i bezvýkopovou pokládku
ZMU
Trubky do vysoce agresivních zemin, kamenitého prostředí i bezvýkopovou pokládku

Kanalizace

Potrubí pro vysokotlaké systémy, například přívod vody k zasněžovacím dělům
Ochrana trubek slitinou zinku a hliníku obohacenou mědí a nátěrem AQUACOAT.
Systém pro bezvýkopové pokládky potrubí
Pro gravitační kanalizace
Pro gravitační i výtlačné kanalizační systémy
Pro dopravu velmi agresivních a korozivních odpadních vod.
Potrubí z tvárné litiny s tepelnou izolací proti mrazu a teplotám
Pro gravitační odvod dešťových vod
Trubky do vysoce agresivních zemin vč. bludných proudů i bezvýkopovou pokládku
Pro systémy pro odvod odpadních vod malých dimenzí
ZMU
Trubky do vysoce agresivních zemin, kamenitého prostředí i bezvýkopovou pokládku

Armatury a tvarovky

LUG
Přizpůsobivé klapky řady LUG pro všechny typy kapalin a nároky na připojení.
Šoupata řady EURO 20 pro pohodlnou manipulaci a maximální bezpečnost
Uzavírací ventily z tvárné litiny vhodné pro nízkotlaké systémy a všechny typy kapalin

Poklopy a mříže

Čtvercové šachtové poklopy zajišťují ticho a pohodlí
Kanálkové mříže pro velmi vysoké dopravní zatížení určené pro podélný přejezd
Vtokové mříže pro maximální zatížení od dopravy
Vtokové mříže pro všechny typy umístění a dopravy
Užitečný pomocník pro instalaci poklopů a mříží
Inovativní systém elektronické identifikace poklopů a mříží.
Kruhový šachtový poklop KORUM D400 pro intenzivní dopravu i pro časté otevírání, rám tvaru L
Pravoúhlý poklop, třída D 400, varianta pro běžný či intenzivní provoz, četná inspekce.
Šachtové poklopy s velkým důrazem na těsnost
Modulární soubor šachtových poklopů z tvárné litiny pro zátěžové třídy B125 až F900 zejména pro průmyslové aplikace
Absolutní reference v šachtových poklopech pro svoji odolnost a trvanlivost v intenzivní dopravě
Kruhová mříž PAMREX D400 je verzí šachtového poklopu PAMREX 600 s víkem ve formě vtokové mříže
Pravoúhlé šachtové poklopy pro parkoviště, okraje vozovek, pěší zóny a chodníky.
Kruhové šachtové poklopy pro parkoviště, okraje vozovek, pěší zóny a chodníky
Šachtové poklopy pro velmi časté otevírání sítí určené do běžného provozu
Efektivní řešení pro sběr a odvádění povrchových vod v oblasti obrubníků.
Řada vtokových mříží adaptovaná pro použití osobami se sníženou pohyblivostí.
Poklop T-MAX i D400 běžný provoz; C250, a optimalizovaná verze C250 nebo B125, četná inspekce. Vhodné zejména pro telekomunikační sítě
Vtoková mříž D400 s trojúhelníkovými víky pro velké vpusti zatížené dopravou.
Kanálkové mříže pro velmi vysoké dopravní zatížení určené pro příčný i podélný přejezd
Třídy poklopů E600 a F900 pro všechny druhy dopravy ve všech oblastech.
Vtokové mříže řady VIATOP C250 a D400 pro všechny typy aplikací.
Kruhový šachtový poklop VIATOP NIVEAU se samonivelačním rámem vhodný pro intenzivní dopravu i pro časté otevírání
Kruhový šachtový poklop VIATOP s rovným rámem vhodný pro intenzivní dopravu i pro časté otevírání

Průmyslové aplikace

Pro gravitační kanalizace
Pro gravitační i výtlačné kanalizační systémy
Pro dopravu velmi agresivních a korozivních odpadních vod.
Potrubí z tvárné litiny s tepelnou izolací proti mrazu a teplotám
LUG
Přizpůsobivé klapky řady LUG pro všechny typy kapalin a nároky na připojení.
Referenční potrubní systém z tvárné litiny pro distribuční sítě vody
Pro gravitační odvod dešťových vod
PUR
Doprava měkkých nebo agresivních vod
Uzavírací ventily z tvárné litiny vhodné pro nízkotlaké systémy a všechny typy kapalin

Speciální aplikace

Potrubí pro vysokotlaké systémy, například přívod vody k zasněžovacím dělům
Systém pro bezvýkopové pokládky potrubí
Tvarovka, která odolá nepředvídatelným geotechnickým událostem
Pro gravitační i výtlačné kanalizační systémy
Pro dopravu velmi agresivních a korozivních odpadních vod.
Potrubí z tvárné litiny s tepelnou izolací proti mrazu a teplotám
Trubky do vysoce agresivních zemin vč. bludných proudů i bezvýkopovou pokládku
Pro systémy pro odvod odpadních vod malých dimenzí
ZMU
Trubky do vysoce agresivních zemin, kamenitého prostředí i bezvýkopovou pokládku