Chantier Irrigal

Search product

EUROSTOP

Voda

EUROSTOP přírubový motýlový uzávěr s dvojitou excentricitou

Klapka EUROSTOP je přírubový motýlový uzávěr určený pro aplikace dopravující tlakovou vodu. Klapka z tvárné litiny dlouhé stavební délky série 14  dle ISO 5752 s dvojitě excentricky uloženým diskem má  automatické těsnění umístěné po celém obvodu disku. 

Přírubová klapka EUROSTOP je k dispozici v různých konfiguracích: do země (buried); do šachty s ručním ovládáním (manual), ovládáním pomocí servopohonu (motorized) nebo s ručním ovládáním s možností dodatečného vybavení servopohonem  (motorizable).

Výhody

  • Trvanlivost: excentrické uložení disku redukuje kontakt mezi těsněním a sedlem. Těsnění v pozici otevřeno není v žádném kontaktu se sedlem. Hlavním přínosem dvojité excentricity je tedy snížení opotřebení těsnění a snížení ovládacího momentu.
  • Snadné používání: Uzavírací klapka je velmi jednoduchá na provozování a díky integrovanému automatickému spoji nevyžaduje žádné dodatečné seřízení a nastavení.
  • Flexibilita: tento vodotěsný automatický spoj funguje jako autokláv; čím vyšší je provozní tlak, tím je těsnost vyšší, a to bez ohledu na směr proudění tekutiny v čase. Pokud klapka není vystavena tlaku vody, přítlak na sedlo je minimální. Zvýšením tlaku je těsnění dotlačeno proti sedlu. Automatické těsnění podléhá nižšímu mechanickému namahání , čímž si dlouhodobě udržuje elasticitu. Dvojitá excentricita uložení disku redukuje kontakt mezi těsněním a sedlem, což omezuje opotřebení těsnění a snížení potřebného ovládacího momentu
  • Vysoký výkon: dvojitá excentricita znamená, že disk je uložen na čepech, které jsou osazeny 2 x excentricky vůči ose klapky. Toto uspořádání přináší lepší spojení čepů a klapky současně umožňuje použití nepřerušeného těsnění, které je vyměnitelné bez nutnosti demontáže disku. Těsnění není v kontaktu se sedlem vyjma zahájení/ukončení procesu otevírání/zavírání, takže dochází k minimálnímu kontaktu a tření mezi těsněním a sedlem.

Images

Uzávěr z tvárné litiny
EUROSTOP přírubová klapka DN 150 až DN 2000, PN 16 & 25
EUROSTOP - přírubová klapka -uzávěr - voda - Saint-Gobain PAM
EUROSTOP - přírubová klapka- úpravna vody
EUROSTOP - uzavírací klapka - uzávěř - voda - Saint-Gobain PAM
EUROSTOP - přírubová klapka - úpravna vody
EUROSTOP - přírubová klapka - uzávěr - voda - Saint-Gobain PAM
EUROSTOP - přírubová klapka- úpravna vody

See also

Přírubové uzavírací klapky s dvojitou excentricitou
Motýlový uzávěr s tělem z tvárné litiny a povlakem z práškového epoxidu