CLASSIC

Voda
Speciální aplikace

Řada CLASSIC

Potrubí z tvárné litiny velkých průměrů pro velké vodovodní přivaděče

Trubky a tvarovky z tvárné litiny řady CLASSIC byly donedávna základním řešením pro v průměrech od 700 do 2000 mm, určeny pro  přepravu velkých objemů vody. V současné době je tato klasická řada trubek plně nahrazena novou generací trubek - trubkami NATURAL BioZinalium®.

Potrubí z tvárné litiny velkých průměrů řady CLASSIC je již velmi dlouhou dobu součástí velkých vodovodních přivaděčů v různých částech světa. Tato řada si získala velmi dobrou pověst a figuruje často ve výběru smluvních společností a spoluvlastníků velkých projektů po celém světě. 

 
Vykládka trubek CLASSIC s velkými průměry
 

Výhody

Víceúčelovost: protože jsou robustní a snadno se instalují za použití standardního nářadí, jsou trubky řady CLASSIC z tvárné litiny vhodné pro dálkovou přepravu kamiony, vlakem nebo lodí a lze je použít ve všech typech zeměpisných oblastí včetně obtížných úseků jako jsou hory, pouště, lesy a bažiny. 

Trvanlivost: tvárná litina, získaná speciální úpravou za použití hořčíku, je pružná, což se projevuje vynikajícími mechanickými vlastnostmi kovu. Je tuhá a odolná vůči nárazu, má značnou ohebnost více než  10% a limit pružnosti větší než 270 MPa a je odolná vůči jakýmkoliv deformacím.

Spolehlivost: elastomerové těsnění umožňuje sestavit modulární potrubní systém stejně jako zajistit provozní spolehlivost, protože zaručují těsnost hrdla a kloubového spoje vůči protékání. Flexibilita těsnění usnadňuje zahnutí trubek, překonávání překážek, a pokrytí většiny oblastí, i s takovými terénními překážkami jako jsou příkré svahy, skalnatá území, pokládku pod hladinou podzemní vody a překonávání říčních koryt.

Stabilita: naše robustní trubky řady CLASSIC odolávají vysokému vnějšímu zatížení a změnám prostředí stejně jako pohybům půdního základu, poddolování, a nestabilitě podkladu aniž by se zlomily, popraskaly nebo rozpojily. Kromě toho jsou konstruovány s vysokým bezpečnostním faktorem, převyšujícím obvyklé požadavky, tak aby vyhovovaly nejenom stálým vysokým provozním nárokům, ale také jakýmkoliv mimořádným tlakům a vodnímu rázu, aniž by se poškodilo uložení. 

 
Construction AEP CLASSIC, on-site storage

 

Související dokumenty
Galerie obrázků
  • CLASSIC - doprava velkého objemu vody - Saint-Gobain PAM
  • CLASSIC - conveying large volumes of water - Saint-Gobain PAM
  • CLASSIC - doprava velkého objemu vody - Saint-Gobain PAM
  • CLASSIC - conveying large volumes of water - Saint-Gobain PAM
Naše řešení

Pitná voda

Potrubní řešení z tvárné litiny pro kompletní cyklus dopravy vody

Společnost Saint-Gobain PAM dodává potrubí z tvárné litiny po celém světě a zajišťuje dopravu vody ze zdroje na úpravy a dále na místa konečné spotřeby. Naše řešení jsou vhodná pro všechny typy vod a pokrývají celý cyklus přepravy vody, od gravitačního zásobování, filtrace povrchových a podzemních vod, odsolování mořské vody až po zpracování a skladování a následnou distribuci spotřebitelům a průmyslovým objektům.

Investice do renovace vodovodních systémů mají pozvolna klesající tendenci, a proto roste poptávka po potrubí s dlouhou životností. Naše trubky, armatury, tvarovky i příslušenství z tvárné litiny se vyznačují dlouhou životností a rovněž si získaly i prvotřídní pověst jak pro svoji těsnost, tak i pro tlakovou odolnost.

Snažíme se o zachování kvality a množství vody jako cenného zdroje a zajišťujeme její distribuci ve všech situacích, i tam, kde mohou nastat problémy spojené s mechanickým namáháním, nárůstem tlaku či omezeními životního prostředí případně čímkoli jiným. 

Pro samotné zásobování vodou máme k dispozici přes 10 000 kusů trubek, armatur a spojů, abychom zvládli všechny možné situace a vyloučili všechna rizika spojená s jejich přepravou, manipulací, instalací a provozem.

více informací

Viz také

Trubky, tvarovky, spoje a příslušenství pro všechny konfigurace staveniště a geografické terény.
Řešení pro potrubní systémy určené pro dopravu, úpravu a rozvod pitné vody.
Řešení z tvárné litiny pro energetiku, zasněžování, geotechnologii, bezvýkopovou pokládku, s tepelnou izolací a další aplikace