BRIFLO D600 & F900

Poklopy a mříže

BRIFLO

Vtokové mříže pro maximální zatížení od dopravy určená pro doky a letiště

Mříž odolávající i těm nejtěžším podmínkám provozu E600 a F900, používaná zejména pro speciální stanoviště s vysokými nároky na odolnost, jako například přístavy, překladiště a letiště.
 
Dostupné produkty
  • BRIFLO E600, otvor 465x465 mm
  • BRIFLO F900, otvor 465x465 mm
Galerie obrázků
  • Vtoková mříž BRIFLO E600 a F900
  • Vtoková mříž BRIFLO E600 a F900
Naše řešení

Mříže a vpusti B125 až F900

Efektivní, spolehlivé a trvalé systémy vtokových mříží, kanálkových mříží a obrubníkových vpustí

Sběr a odvod dešťových vod se stává hlavním zájmem místních úřadů a obecních provozovatelů kanalizačních sítí. Rozšiřování a rozvoj nepropustných povrchů značně zvyšuje objem odváděné povrchové vody. Provozní podmínky kanalizačního systému proto řídí požadavky na systémy pro odvod dešťové vody a změny v potřebách spotřebitelů, které mohou zahrnovat možnost zachytávání nečistot nebo zajištění přístupnosti sítě pro účely údržby.
Společnost Saint-Gobain PAM nabízí efektivní, spolehlivá a trvanlivá řešení vpustí a vtoků nejen obrubníkových, ale také pro sběr vody z přicházející z více směrů nebo podélné / příčné kanálkové rošty.
více informací

Viz také

Poklopy a mříže tvoří důležité rozhraní mezi vozovkou a podzemní sítí.