BLUTOP

Voda

Řada BLUTOP

Kombinace vědeckých inovací specifických pro systémy rozvodu vody z tvárné litiny

 

Systém BLUTOP z tvárné litiny byl navržen tak, aby usnadnil rozšíření nebo obnovu stávajících sítí a jeho sortiment trubek a tvarovek je kompatibilní se stávajícími plastovými rozvody zabudovanými v zemi (PE a PVC), s přípojkovým materiálem i dalším příslušenstvím. 

Díky tomu, že značně usnadňuje pokládku potrubí, se ideálně hodí pro rozvody pitné vody v městských, příměstských i venkovských oblastech. 

U trubek a tvarovek z tvárné litiny řady BLUTOP, které jsou dostupné v průměrech od 75 do 160 mm, se očekává životnost více než 100 let, které je dosaženo vysokou mechanickou odolností, ochranou proti vlivům okolního prostředí a proti účinkům agresivních vod a rovněž k ní přispívá i flexibilita spojů. 

BLUTOP potrubí

Výhody
 

Inovace: systém BLUTOP je vyráběn v Evropě a těží z nejnovějších technických poznatků společnosti Saint-Gobain PAM, díky čemuž jsou trubky lehčí a může s nimi být ručně manipulováno, lze je snadno dopravit i do obtížně přístupných míst, montáž provést jen s pomocí páky a je možná i ve stísněných prostorech či kolektorech.
 

Úspora času a nákladů: snížení počtu tvarovek díky výjimečné úhlové výchylce až 6° přináší úsporu nákladů na materiál, snadné čištění hrdla, osazení těsnícího kroužku,slabší stěna trubek a snadné provedení navrtávky zase vede k úspoře času.

 

Prodloužená doba životnosti: systém BLUTOP představuje odolná řešení díky novým povrchovým ochranám - vnitřní povlak DUCTAN, který je inertní při styku s pitnou vodou a BioZinalium, vnější povrchová ochrana trubek, která je tvořena vrstvou žárově nanášené slitiny Zn/Al o hmotnosti 400 g/m2s příměsí Cu. Slitina je opatřena krycím vodou ředitelným akrylovým nátěrem modré barvy AQUACOAT. 

 

Kvalita pitné vody: všechny materiály použité pro systém BLUTOP jsou v souladu s evropskými i českými požadavky pro styk s pitnou vodou.

Ochrana životního prostředí a osob: povrchová ochrana DUCTAN i BioZinalium jsou ochrany VOC a BPA Free.

 

DN : 75 až 160 - PFA : 16 až 25 bar
Úhlová výchylka : 6°
Galerie obrázků
 • BLUTOP malé průměry - Saint-Gobain PAM
 • BLUTOP malé průměry - Saint-Gobain PAM
 • BLUTOP - montáž potrubí s hrdly
 • Potrubí BLUTOP - vnitřní ochranná vrstva
 • Potrubí BLUTOP - vnější povrchová ochrana
 • Blutop - popisek trubky
 • BLUTOP malé průměry - Saint-Gobain PAM
 • BLUTOP malé průměry - Saint-Gobain PAM
 • BLUTOP - montáž potrubí s hrdly
 • Potrubí BLUTOP - vnitřní ochranná vrstva
 • Potrubí BLUTOP - vnější povrchová ochrana
 • Blutop - popisek trubky
Naše řešení

Pitná voda

Potrubní řešení z tvárné litiny pro kompletní cyklus dopravy vody

Společnost Saint-Gobain PAM dodává potrubí z tvárné litiny po celém světě a zajišťuje dopravu vody ze zdroje na úpravy a dále na místa konečné spotřeby. Naše řešení jsou vhodná pro všechny typy vod a pokrývají celý cyklus přepravy vody, od gravitačního zásobování, filtrace povrchových a podzemních vod, odsolování mořské vody až po zpracování a skladování a následnou distribuci spotřebitelům a průmyslovým objektům.

Investice do renovace vodovodních systémů mají pozvolna klesající tendenci, a proto roste poptávka po potrubí s dlouhou životností. Naše trubky, armatury, tvarovky i příslušenství z tvárné litiny se vyznačují dlouhou životností a rovněž si získaly i prvotřídní pověst jak pro svoji těsnost, tak i pro tlakovou odolnost.

Snažíme se o zachování kvality a množství vody jako cenného zdroje a zajišťujeme její distribuci ve všech situacích, i tam, kde mohou nastat problémy spojené s mechanickým namáháním, nárůstem tlaku či omezeními životního prostředí případně čímkoli jiným. 

Pro samotné zásobování vodou máme k dispozici přes 10 000 kusů trubek, armatur a spojů, abychom zvládli všechny možné situace a vyloučili všechna rizika spojená s jejich přepravou, manipulací, instalací a provozem.

více informací

Měkké a agresivní vody

Vnitřní vyložení trubek pro bezpečnou přepravu měkké vody

Měkké nebo agresivní vody obsahují jen málo iontů a nejsou solné: pocházejí ze zdrojů jako jsou řeky, jezera, dešťová voda či ledovce. Měkké vody jsou často kontaminovány průmyslovými chemikáliemi či vedlejšími produkty zemědělství. Trubky z tvárné litiny společnosti Saint-Gobain PAM umožňují zcela bezpečnou přepravu tohoto typu vody díky své ucelené nabídce vnitřních povrchových ochran.

 

více informací

Viz také

Řešení pro potrubní systémy určené pro dopravu, úpravu a rozvod pitné vody.
Vnitřní vyložení trubek pro bezpečnou přepravu měkké vody