BioZinalium

Voda
Kanalizace

Povrchová ochrana BioZinalium

Ochrana, která vydrží

Povrchová ochrana, která je výsledkem dlouhodobých výzkumů, byla poprvé použita u trubek řady NATURAL a v současnostijejí univerzální využitelnost rozřišířila  i na další produktové řady (BLUTOP, INTEGRAL, TOPAZ, PROCESS a další).  Jedná se o vnější aktivní povrchovou ochranu trubek složenou ze slitiny zinku a hliníku s příměsí mědi Zn/Al(Cu) a částeně propustné vrstvy krycího nátěru AQUACOAT, který je velmi šetrný k vodě, životnímu prostředí i osobám pracujícím s tímto nátěrem (nátěr je vodou ředitelný, VOC free, BPA free).

Skladba ochrany

Povrchová chrana BioZinalium se skládá z:

 • pokovení slitinou zinek-hliník 85/15 obohacenou o měď, min. hmotnost 400 g/m2. Slitina je na povrch trubky nanášena žárovým nástřikem elektrickým obloukem z drátu slitiny Zn/Al(Cu).
 • krycí vrstva Aquacoat (mikroporézní) vodou ředitelného akrylového nátěru tlouštky 80 µm, který je nanášen nástřikem.
 
Coating for ductile iron water pipes

Mechanismus ochrany

Ochana proti celkové korozi

Ochrana BioZinalium zachovává vlastnosti aktivní ochrany Zinalium v kontaktu se zeminou.

 • Vytvoření stabilní ochranné vrstvy

V kontaktu s okolní zeminou se ochrana BioZinalium pozvolna mění v kompaktní, přilnavý nepropustný a soudržný nános nerozpustných solí zinku, které vytvoří ochranný film. Přítomnost hliníku zvyšuje efekt pasivace i ve velmi korozivních půdách, zpomalí spotřebování zinku. Povlak Aquacoat podporuje galvanickou ochranu a samozacelování slitiny, což je přepoklad vytvoření stabilní, nerozpustné vrstvy produktů pomalé přeměny této ochranné vrstvy.

 • Samozacelování poškozených míst

K tomuto jevu dochází jako první. Jednou ze zvláštností ochrany BioZinalium je její schopnost obnovovat souvislost ochrnné vrstvy na místech drobných poškození povrchu. Ionty Zn++ se přesouvají přes vrchní vrchní vrstvu a usazují se na poškozeném místě, kde se dále přeměňují na stabilní a nerozpustné produkty koroze zinku.

Princip fungování ochrany Zinalium
Caption: 
Samozacelování poškozených míst

Zajištění ochrany proti lokální biokorozi

Obohacením slitiny ZnAl o měď  ZnAl (Cu) dochází prostřednictvím mobilizace baktericidních vlastností mědi ke snížení náhodného rizika lokalizované biokoroze v následujících situacích: 

 • anaerobní půdy (těžké půdy, vlké jíly apod.),
 • půdy bohaté na sírany, organické látky apod.

BioZinalium tak poskytuje zcela nový způsob snižování tohoto možného rizika a tím zvyšuje záruku dlouhé životnosti ochrany.

Výhody ochrany BioZinalium 400 g/m²

Aktivní povaha pokovení + množství naneseného povlaku + vlastnosti krycí vrstvy jsou tři rozměry přispívající účinnosti povlaku  BioZinalium.

Oblast využití

Stejně jako u ochrany Zinalium je použitím ochrany BioZinalium možné:

 • upustit od systematických půdních průzkumů,
 • ukládat potrubí i do korozivních úseků trasy bez doplňkové ochrany polyetylénovým obalem, a tedy bez dodatečných vícenákladů na stavbu,
 • zjednodušit skladování trubek.

Normy

Ochrana BioZinalium je v souladu s ČSN EN 545, ČSN EN 598 a ČSN EN ISO 2531. Povrchová ochrana BioZinalium je vhodná pro většinu zemin (podrobně je použití definováno v příloze D.2.2 normy ČSN EN 545 a příloze B 2.2. normy ČSN EN 598), s výjmkou :

 • kyselých rašelinových půdm
 • půd obsahujících odpadky, popel, škváru nebo znečištěné odpady nebo kapalné průmyslové odpady,
 • půd pod hladinou mořské vody s rezistivitou nižšínež 500 Ω.cm
Galerie obrázků
Vidéo d'animation BioZinalium ® PamlineTV

Viz také

Trubky, tvarovky, spoje a příslušenství pro všechny konfigurace staveniště a geografické terény.
Trubky a tvarovky a příslušenství pro kanalizační systémy.