AUTOLINEA C 250& D400

Poklopy a mříže

AUTOLINEA

Kanálkové mříže pro velmi vysoké dopravní zatížení

Kanálkové mříže určené pro dálnice  a silnice s velkým zatížením od dopravy, jsou vzájemně propojované pomocí pružné západky z tvárné litiny, speciálně určené pro zakrytí velmi dlouhých kanálků umístěných po stranách komunikací s intenzivní dopravou. Příčný přejezd je přípustný v lokálních bodech.

Dostupné produkty

  • AUTOLINEA D400
  • AUTOLINEA C250
Související dokumenty
Galerie obrázků
  • Kanálkové mříže AUTOLINEA ® C250 a D400 spojované litinovou pružnou západkou
  • Rám z tvárné litiny pro AUTOLINEA ®
  • Kanálkové mříže AUTOLINEA ® C250 a D400 spojované litinovou pružnou západkou
  • Rám z tvárné litiny pro AUTOLINEA ®
Naše řešení

Mříže a vpusti B125 až F900

Efektivní, spolehlivé a trvalé systémy vtokových mříží, kanálkových mříží a obrubníkových vpustí

Sběr a odvod dešťových vod se stává hlavním zájmem místních úřadů a obecních provozovatelů kanalizačních sítí. Rozšiřování a rozvoj nepropustných povrchů značně zvyšuje objem odváděné povrchové vody. Provozní podmínky kanalizačního systému proto řídí požadavky na systémy pro odvod dešťové vody a změny v potřebách spotřebitelů, které mohou zahrnovat možnost zachytávání nečistot nebo zajištění přístupnosti sítě pro účely údržby.
Společnost Saint-Gobain PAM nabízí efektivní, spolehlivá a trvanlivá řešení vpustí a vtoků nejen obrubníkových, ale také pro sběr vody z přicházející z více směrů nebo podélné / příčné kanálkové rošty.
více informací

Viz také

Poklopy a mříže tvoří důležité rozhraní mezi vozovkou a podzemní sítí.
Efektivní, spolehlivé a trvalé systémy vtokových mříží, kanálkových mříží a obrubníkových vpustí