Aplikace PAM tools / SOVAK 2017

Vydáno

Úvod

Aplikace všech možných typů, funkcí a použití se staly již běžnou součástí našeho života a každým dnem přibývají další. Pokud rádi zkoušíte a testujete novinky, vyzkoušejte naši novou aplikaci PAM tools.

 

Aplikace PAM tools 

Technické oddělení naší španělské divize SAINT-GOBAIN PAM připravila mobilní aplikaci, která Vám jednoduše a rychle poskytne výpočty, určené pro potrubí z tvárné litiny PAM. Lze si tak navrhnout či zkontrolovat:

- přípustné tlaky spojů

- rozsahy výšek krytí

- délky zámkových úseků

- hydraulické síly a rozměry betonových bloků

- tlakové ztráty

Kromě těchto výpočtů obsahuje aplikace ještě možnost porovnat absorpční kapacity mříží s našimi typy a parametry redukčních ventilů.

Přípustné tlaky spojů (Allowable Pressure)

Aplikace PAM tools po zadání typu trubky (v nabídce je jak vodovodní - NATURAL, BLUTOP, CLASSIC, tak i kanalizační – INTEGRAL, GRAVITAL, TOPAZ atd.), typu spoje (těsnící i zámkové k odpovídajícímu typu potrubí) a jmenovité světlosti DN zobrazí hodnoty přípustných tlaků:

PFA         dovolený provozní přetlak (bar)

PMA        nejvyšší dovolený provozní přetlak (bar)

PEA         dovolený zkušební přetlak (bar)

Uvedené hodnoty tlaků jsou platné pro zadaný typ trubky včetně uvažovaného typu těsnícího nebo zámkového spoje. U hrdlových tvarovek jsou tyto hodnoty překročeny díky vyšší tlakové třídě C dle normy ČSN EN 545. Tato norma definuje zároveň i tlakovou odolnost přírubových tvarovek dle jmenovitého tlaku PN u přírub.

Výšky krytí (Depth of cover)

Do aplikace zadáte:

- zda je nebo není uvažován pojezd vozidly

- typ potrubí (v nabídce je opět volba jak vodovodních nebo kanalizačních trubek)

- jmenovitou světlost DN

- typ uložení (možnosti 1 (= urovnané dno) až 4 (= hutnění po vrstvách) více např. v katalogu NATURAL)

Výsledkem jsou hodnoty maximální a minimální výšky krytí pro zadaná kritéria. Pokud jsou v projektu podmínky, které přesahují vypočtené výšky krytí, konzultujte je se zástupcem technického oddělení naší společnosti.

Délky zámkových úseků (Anchor Length)

Aplikace PAM tools požaduje zadání těchto hodnot:

- dovoleného zkušebního přetlaku dle provozních podmínek nebo dle normy

- typ ochrany potrubí (potrubí se základní ochranou nebo s ochranou STD TT nebo s dodatečnou ochranou PEHD rukávcem)

- typ tvarovky, ke které požadujeme výpočet

- jmenovitou světlost DN

- výšku krytí

Výsledkem výpočtu je délka zamčeného úseku u zadané tvarovky (m). Tuto délku doporučujeme v projektu vyznačit jako kótu s poznámkou, že v daném zamčeném úseku musí být všechna hrdla zamčena (viz např. vyznačení délky L na obr. u kolene). Aplikace nepostihuje některé speciální případy (např. extrémně nízké či vysoké krytí, výskyt podzemní vody apod.), tyto případy konzultujte s technickým oddělením.

Hydraulické síly, opěrné bloky (Thrust Massif)

Aplikace po zadání typu tvarovky, hodnoty dovoleného zkušebního přetlaku dle provozních podmínek nebo dle normy a jmenovité světlosti DN ukáže:

- hodnotu hydraulické síly (kN ), působící na tvarovku

- minimální objem opěrného bloku (m3)

Aplikace, stejně jako u předchozího případu, nepostihuje některé speciální případy (např. extrémně nízké či vysoké krytí, výskyt podzemní vody apod.). Tyto případy konzultujte prosím s naším technickým oddělením.

Závěr

Aplikace PAM tools je v anglickém jazyce a je dostupná jak na Google Play tak i na iTunes. Připravili jsme pro Vás také jednoduchý návod pro použití v českém jazyce a krátká instruktážní videa, která nalezente na našich webových stránkách. 

Stáhněte si a používejte tuto užitečnou aplikaci!

 

Kontakt
Miroslav Pfleger
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha
Česká republika
E-mailová adresa: 

Obrázky

PAM Tools aplikace - úvodní obrazovka
PAM Tools aplikace - úvodní obrazovka
Přípustné tlaky spojů - ukázka pro systém BLUTOP
Přípustné tlaky spojů - ukázka pro systém BLUTOP

Související dokumenty