ALPINAL

Voda
Speciální aplikace

Řada ALPINAL

Systém pro vysokotlaké vodovodní potrubí např. přívod vody k zasněžovacím dělům

Rozvoj zimních sportů přispěl k ekonomickému využití údolí s vysokými a středními horami. V mnohých z nich vznikla střediska volného času a zdravotní péče, a to především díky sněhu. Řízení a ovládání sněhu se tak stalo hospodářským a turistickým problémem, což má za následek intenzivní výrobu umělého sněhu. Udržovat stálou hladinu kvalitní sněhové pokrývky je v určitých zeměpisných podmínkách velmi obtížné, proto se  většina středisek v České republice i po celém světě spoléhá na úplné nebo částečné umělé zasněžování sjezdovek. Toto řešení vychází z dostupnosti základních materiálů: vzduchu a vody.  Řada trubního systému z tvárné litiny ALPINAL nabízí ideální řešení, jelikož se jedná o velmi robustní systém s vynikající odolností vůči statickému i dynamickému tlaku. 

Výhody

 • Spolehlivost i ve vysokých nadmořských výškách: systém ALPINAL je navržen tak, aby odolával vysokým tlakům a nabízel spolehlivé a bezpečné řešení i v nejsložitějších terénech (kruté klima, strmé skalnaté svahy).
  Je prokázáno, že i trubky, které byly po desetiletí vystaveny značným mechanickým namáháním, nadále fungují bez jakéhokoli selhání. 
 • Odolnost proti korozi: vnější povrch trubek řady ALPINAL je chráněn žárovým pozinkováním a krycím modrým nátěrem AQUACOAT (VOC a BPA free).
 • Vodotěsnost: systém ALPINAL se vyznačuje výjimečnou pevností v tahu a ohybu.
Sněžné dělo zásobováné vodou s využitím systému ALPINAL
Caption: 
Sněžné dělo zásobováné vodou s využitím systému ALPINAL
 • Hospodárnost: značné úhlové vychýlení snižuje nutnost použití tvarovek a vede tak k finanční úspoře, zároveň umožňuje využívat co nejpřímější trasy a omezit zemní práce. Trubky, které zásobují sněžná děla, jsou instalovány na horských svazích.
Schéma: Úhlové vychýlení
Caption: 
Schéma: Úhlové vychýlení

 

 • Rychlejší pokládka a úspory nákladů na instalaci: jednoduchý, praktický montážní systém řady ALPINAL, navíc bez nutnosti svařování, přináší přímé spojení mezi místy, kde je voda čerpána a kde spotřebovávána.  
 • Hospodárná a ekologická metoda pokládky: EKOPOKLÁDKA (ECOPOSE) snižuje množství použitého materiálu díky tomu, že pro zásyp výkopu využívá původní vytěženou zeminu, a to dokonce i v těch nejnepříznivějších podmínkách, vede ke značné úspoře nákladů i k efektivnímu využívání pracovní síly a zároveň se jedná o ekologický přístup, jelikož omezuje nutnost přepravy materiálu. 
 • Ekologicky přátelská metoda: systém ALPINAL je rovněž přizpůsoben tak, aby respektoval přirozený a křehký ekosystém rostlin a zvířectva vyskytující se v horských oblastech.
  A rovněž tvárná litina je kompletně recyklovatelný materiál. 
Související dokumenty
Galerie obrázků
 • Obersdorf - zasněžované svahy ALPINAL
 • INTEGRAL - využití úhlového vychýlení
 • ALPINAL potrubní systém pro zasněžování-SAINT-GOBAIN PAM
 • ALPINAL potrubní systém pro zasněžování-SAINT-GOBAIN PAM
 • Obersdorf - zasněžované svahy ALPINAL
 • INTEGRAL - využití úhlového vychýlení
 • ALPINAL potrubní systém pro zasněžování-SAINT-GOBAIN PAM
 • ALPINAL potrubní systém pro zasněžování-SAINT-GOBAIN PAM

Viz také

Řešení pro potrubní systémy určené pro dopravu, úpravu a rozvod pitné vody.
Pokládku potrubí z tvárné litiny ve svahu je možno provádět dvěma způsoby: pomocí betonových bloků pro každou trubku nebo stavbou jednoho bloku pro první trubku zamčeného úseku potrubí.